XXIII.218.a.2 / 24. kötet XVIII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.04.05. Jelentés a kerület egészségügyi helyzetéről ("ellenforradalom" hatása)

•- 5 • dolgozóinak á leszűrése, •fsí r£gí!®??ígüS3i^0£á<vóly t!3mOSí tásd* «« űzeai szűrés k tök*l te- seob v gr©hajtása érdekében, Dr, iodemann Istvánt 2 Üzemben észlelhető nagyobb egésze'gttsvi hi­ányosság, A Kis tértben a konyha elhelyezés© nem megfelelő, A Ő<ogv*r- tő ae Javító vállalatnál ez étterem nem tartható megfelelően tlsz- tán, haükseges mindkét Üzemben uj konyha és ebédlő l'te it>e, Utcai w.C.-k építésénél a csatorna hiánya képezi a legf'bb skRd'lvt. ígéretet tett a Föv. Tanács a Szarv soeárda-t.'ron egy vizüblit 's«V ;*C, létesítésére vonatkozólag, Á* egészejgUgyi osztály elrendelte az iskolák udvarainkk cortalani- tusát, nyári időszakban. Tapasz telhető azonban, hogy egye*- iskolák a rendűletet nem tartják be. Az osztály fokozni kívánja ‘llcn*rz'- k és ezen keresztül biztosítja utasításának maradéktalan v 'írre— | ilfi j t íti JSU- Madarász Ilona t Az említett jerraetezőgépet az osztály m gv <- érői i nőm tudja, miután a költs'gvet'eben e c-lra fedezet ninc . K'ri a VB. segítségét ebben a kérdésben# I IjaJyiR^JŐzcefi^ Teljesen indokolt az egésze'gttgyi osztál- vez tőd­nek az a kérése, hogy a VB, valamilyen módon bistOrItson f < -tét a permetezőgép beszerzéséhez. A jó idő beálltával a legyek m. p :ei n. nek. Különböző fertőző megbetegedéseket idéznek elő, ha a 1Vvlrt^st kellő időben nem végzik el. y I &• ÉEfJBfi* az osztálynak azzal a vélem'nv'vei, h©gy a nvliv*nOe UC, építését a csatornázás hiánya gátolja. A kerületben 2 k*iven, a I Vöröshadsereg utón ae átjárónál /itt egyébként csatorna is v*n /*e I a oaarvaacsárda téren feltétlenül kellene létesíteni. A? g<rzpV­I ügyi osztály vegye fel a kapcsolatot a XIX. kerületi Tanáccsal,ho te I ez 52-es villamos végállomásához tervezett nyilvános TC._t a Le o°­mizsei vaeuti átjárónál létesítsék, m.lv sokkal közoontih* f vv V ■ hely, éa az összes hegyobb gyárak itt helyezkednek el. I A határozat 5. pontjának módosítását javasolja az­zal, hogy ez iskolák udvarait murva helyett - ez nagy arr * 1 t r­■ helpst jelentene - sóderrel töltsék ti, m ly bőven áll rendelkefcé*- re. az igen költ a igee lenne, I Az iskolák ellenőrzése során tapasztalta, hogy a WC.-fe ninc cn-k cser. tal< nítva. rről az iskolák igazgatói eüryőeen gondoskodjanak. jOt» A jelentés elég 4 szűkszavúan, kissé rózsa- cin b állí­tásban foglalkozik az üzemek egésze'gügyi helyzet vei* I Ismeretes, hogy az üzemek egészségügyi helyzete el'gg' rorszcl áll. ■ az jórészt annak tudható be, hogy zz üzemek vezetői el' rgő k' lm c k ■ és hajlamosak arra, hogy megfeledkezzenek az egészségügyi f It'tcl k ■ •lőteremt'.-sőről, m lyek szűke'gessk ahhoz, ho«- ol oők hatékonyan megvédjék* I A nomtörődöms éget bizonyltja, hogy olyan rági orobl'm<k. mint el . ■ a Kistext konyha kérdése m«g mindig nincsenek megoldva. Az g^szs 'r'üg**i ?r;zíd}y tudomásul veszi az üzemek kifogásait, hogv nincs m 7-1 1* h r ■ házáéi keret. I Az osztály sokkal határozottabban lépjen fel az üzemekkel szemben, mer­————_—__—^

Next

/
Oldalképek
Tartalom