XXIII.215.a.1 / 34. kötet XV. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.06.06. Jelentés a VB munkájáról

— -----­- 4 ­nagyrészt, hogy a szemetet «1takarították és jár­ványos betegség nem ütötte fel m fejét. A lakóbizottságok segítségével mértük fel a se­gélyezésre szorulókat és 153 károsult között ősz- i tottunk ki 2oo.ooo Ft segélyt, s lo7 károsultnak adtunk ruhasegélyt. •J De az ő segítségükkel mértük fel az épületkárokat is. Súlyos sérülést szenvedett 138 épület, 28o lakás, izeknek helyreállítási költsége becslés szerint 8 millió forint. Az eddig helyreállított 1 lakások száma 148, a többi helyreállításiokt.So­ik * i ig befejezést Kitgonytvtift* ; Kerületünk lakossága rendszerünk iránti bizalmát tanúsítva a legnehezebb időben is eleget tett a- dóflzetésl kötelezettségeinek. Adófizetési ter­vünket az év első negyedében is lo5 ^-ra telje­sítettük. Adóbehajtást nem kellett egyáltalán fo­ganatosítani. Tanácstagjaink és lakóbizottságink fáradhatatlan munkájának eredménye, hogy a három nagy x&ms&t 1 ünnepe©* a házak fellohogózva, az udvarok és az % . ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom