XXIII.214.a.2 / 13. kötet XIV. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.03.04. A XIV. kerület egészségügyi ellátásának alakulása; Közbiztonsági helyzet; bejelentések

Á napirend 2./ tárgya: A XIV. kerület egészségügyi ellátásának gm alakulása 1956-tól jelen időig. Előadó: dr. Kovács István eü.o.v. Meghívottak: <4T Dr. Farkas Károly,az Uzsóki Kórház ig. Dr. Töltszéki Gyula .XlV.ker.Szakr.Int .ig. Kiss I mre EÜ.ÁB.elnöke , i Mészáros Lajos, a XlV.ker. Vöröskereszt tltk., Németh János, Házkezelőségi lg. vez. Főv.Tan. EÜ.o.megbizottja. I Hozzászólók: Dr. Farkas X ároly, Németh János, dr. Töltszéki Gyula, Vizvári Rezső, Kerényi Dezső, Erdélyi István, Kiss Imre, Jenei Jenő, dr. Kováds István, Varga Gyula, Vass Piroska. T Dr. Farkas Károly: Uzsóki Kórház igazgatója. * A kórházi és egészségügyi dolgozók kérdésével kapcsolatosan újab­ban több olyan hangot hallunk, mintha a kórházak harci gócpontjai lettek volna az ellenforradalmi erőknek. Valóban volt egy ilyen látszat, ez a dolgo^k természetéből adódik, mivel ezekben az időkben a kórházak éjjel-nappal nyitva voltak, oda bárki bemehe­tett, s Így könnyen e]ffotdúlhatott az, hogy nem kívánatos elemek * ott megbújjanak. Mint pl. a Péterffy Sándor u. kórházban, ahol állandó mentőszolgálat volt és maga a kórház épülete is egy labi­rintus. Az ellenforradalmi események alatt idejének egy részét a portán állva töltötte, arra igen vigyázva, hogy ellenforradalmi erők, fegyveresek ne juthassanak be a kórház területére. Az orvo­sok közül kevesen voltak olyanok, akik az ellenforradalmi erőket támogatták volna, inkább az ápolószemélyzet között volt Ilyen. Éppen ezért kéri az elvtársakat, hogy ne általánosítsanak. A műszereHátas nem jó, de nem is rosszabb, mint általában a töb­bi kórházban. Az 1956-os évben igen komoly külföldi műszereket kaptak, a magyar gyártmányok nagyon rosszak, rozsdásodnak. Az alkalmazottak ebédlője és öltözője nagyon siralmas állapotban van. Csak nagy összeggel lehetett volna kijavítani, ezt azonban mindig akadályozta a légókiképzés is. Végleges megoldás ebben az évben még nem várható. A Domonkos utcai kórházzal egy bizonyos mértékig a mi kórházunk é is kapcsolatba került. Tóth Ilona egy alkalommal felkereste és kér­te, hogy fiatal sebesülteket adjon át a Domonkos utcai kórház ré­szére. Kérése ellenére nem sebesülteket, hanem a Rádiumosztályt adták át. Az orvosok áldozatkészsége megvolt, nem egy esetben golyózáporban * mentek sebesülteket szedni, de meg kell mondani azt azt is, hogy az elmúlt időkben nem volt valami jó az egészségügyi dolgozók el­látottsága, itt gondol elsősorban a rendkívül alacsony bérezésre. Több gondot kellene fordítani a kórházak karbantartására is.------------------f­2­2 L__________________________*_______

Next

/
Oldalképek
Tartalom