XXIII.214.a.2 / 13. kötet XIV. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.03.04. A XIV. kerület egészségügyi ellátásának alakulása; Közbiztonsági helyzet; bejelentések

XIY^ei^Tnná^ JTB# 'é>c — Napirend IIC tárgya, )fc A XIV. kerülőt egészségügyi ellátásának alakulásé 1956. évtől jelen időig. v_ Az elmúlt év folyamán kerületünk lakosságának száma és egészségügyi * igényé jelentős mértékben megnövekedett. , Egészségügyi hálózatunknál? mintegy 120.000 fő ellátásáról kell gondos­kodni?. Az egészségügyi ellátás mennyiségi és minőségi szinvonalának emelésére biztositot" keretek közül mind a költségvetésben biztosított összeget, mind a községpolitikéi alapod tervszerűen és takarékosan fel­használtuk. Az Uzsoki utcai kórháznál s negyedévekre beütemezett gazdasági prog — ramot az I* negyedévben megvalósítani nem tudták, mivel az előirányza­tot, ilie-tve az igényelt összeget nem kapták meg, azaz annál 100.000 Et­ái kevesebbet kaptak. A gazdasági terv programszerűé ág ét egyébként is • teljesen felborította az év elején bekövetkezett födémhorpadás. Ez szükségessé tette a kórház 80 ágyénak kiüresitését. Ennek következté­ben 1956 f év I® felében 7<*000 ápolási nappal kevesebbet teljesítettek a tervezettnél. A rendszeresített 674- ággyal szamben e szülészet teljes helyrééi: itáss urán is csak 657.ágy működik. A födémcserével kapcsolatos munkák jelenleg folynak: 2 nőgyógyászat, , óel II*, seb I., BEA*, urológia és rádium-osztályokon, melyek kivitele­zési határideje 1957« óv szeptember 1. 1956o évben ez Uzsoki ütoai kórházban elkészült ez I* ás II9 sz* sebé­1 .. szc-ti osztályok kötözőinek és mellékhelyiségeinek osempézése, ez osz­H ^ély folyosóinak, kórtermeinek meszelése és olajlábazattal való elláté- F*sa, a konyhai gáztűzhely felszerelése és sok más apró javítási, kerban- f tartási munka* l A textilkészlet felújításra kerül 860*000 Et összegben* ^ A manuális osztályok műszerigényének kielégítése deviza hiányában nem történhetett meg* A kórház munkavédelmi, illetőleg balesetvédelmi berendezései még a^leg­minimálisabb követelményeknek som felelnek mGg„ Személyzeti fürdő,öltö­ző helyiség, megfelelő védőruha* korszerű, ebédlő a dolgozóknak mindig évről-évre megoldatlan feladatként visszamarad* 1957. évben megtörténik még a mosodai kazánház bővítése, mely költségki­hatása kb0 100*000 Et* Úgyszintén a tüdőosztály meszelése ÖCsOOO Et ösz- szegben, melyet községpolitikai alapból kivárunk biztosi tani. Az októberi események alatt a kórház súlyosan megsért1-1:.. Az ablalrü.veg- sérüléseket napokon belül rendbehozták úgy, hogy azok a gyógyító munkát nem zavarták* Az épületsérülések rendbehozatala folyamatos és előrelát­hatólag a kivitelezést végző vállalat f«év st.iptembex- l~ro fejezi be« ' A szakorvosi rendelőintézet 1956. november 20-ával átköltözött 9 Május l*~ut 7* sza alatt volt kerületi pártbizottság épületébe* Az épület, mely elhelyezkedése és adottságai alapján kiválóan all:* Imi3 szakorvosi rendelővé való ételek itásre, e zóte is üzemel 4 sz&krsndeiés kivételével: . sebészet, röntgen, íaboretórium és fogászét, melyek átköltöztetése bizo­nyos plapfeltételekhez kötött, - ­<•/<? 1'

Next

/
Oldalképek
Tartalom