XXIII.214.a.2 / 12. kötet XIV. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.12.05. Épületkárok helyreállítási munkái; egészségügyi helyzet

é. n pirend II. t-így.. .... Jelentés ..z 1956. október hó 25, át követő esemén-ek * min kerületünket őrt épületkárok helyreállitá*i munkál x rcl. lZ 1956. október 23 át követő események során kerületünkben _h rci kemények következtében kb. 19o épület derült meg^ulvot. n. -*{£ k0“ zöl 69 z Ing: tlnkezelő Vállalat keztlesebtn levő <-.11 mi 1 <,,h, z, 87 személyi tulSaonban lévő családi ház és 13 középület, a súlyon-n saruit lakások száma 278. Teljesen hajléktalanná vált kb. loo cs;l.a, melj-k közül 62 c s. Iádnak fedél Iá juttatásáról hatóságiiig k-.l^ett n t_ .k.d- ni. A lakóépületeket ért üvegkárok mennyisége peuxg reális n r m m mérhető fél.­Osztályunk harcik megszűnése után :zennel munkrb-állt es it y-k---tt mindent megtenni a helyreállitás .zennel megkezdess erdeje osztály dolgozói kivül segítségünkre ni^tett 4z Lpiteougyo Fa i± -- ­um V-ros és Községgazdálkodási Minisztérium, a Bpesti Városi Terv-­z6 XntáLe 1 ÉM. 44tsz.Epit0ip. ri Véli. Irt ás ..z Iprr Itry tünkben lakó 14 mérnöke, ikik közül 7 < ^.1 n. pig 10 ^ hd?Jr^­gozik, és végzi elsősorb.n a személyi tulajdont); n levő 1<- h°^- ^^ lé Gében cHit-.sáv4.1 kapcsolatos munkákat, az Ing: ti nkezelő . ■ v-111 t" \,Z% -T wxaivt-k holvreállitási munkám..k irányítását a v Ili t bSÍávöiol^záin kiviírriistm.gjsi Tyvyá Véllrl.t 1'­kó és munkára jelentkezett 14 mérnöké végzi. .. ,,, fi * T A +nnV w-rok hozzávetőleges számbavétele és felmérése volt. tórhuz .. 27 ÁK-tv^zélyezsé vált ipM t lídu­H ÍvüZini rfiot.Jci vizzba,.t a. pián m-.géll: pltottuíc . 1 ,k­’aogy *&•»<* a a —-t­tűk helyreállítási munkálatok re szere; 3K3r538$T' ftíg? yjtf&SÖftT'S ip;:íi vhaaí 50.000 ipS.ri y^al.-t_2.5oo “f^iTtózk-dttak. Az TJJjáápitáoi Kcro-ybttottoág- Sni-rm^íátiigyi Minist riu^.l Jgo^lotix í-rt t£Xgrfl 35.m3. f^nyag kontingens biztosítását ..zkozoitaK n, mm,4 s' folvam: tb. n Van. . , . ++ •)y r i v~h»z kt x ért n gvmértékü bl küv-g ki­súlyoz MtwlrtUátl Z-^vi.pÁlíavr.ilv-.ggyirbíl 52 lé*. rck. Ee---k vfSí t\fczközöltuk ki, <a--lyből V g: - ip'ri 5^«.í.ri^ I«atx^ a vai, t, * 155 m - * K'.ral--ti R-iidtírki.pitAJiyzdEiisk 45 «. ,.atunk ... A _ -___________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom