XXIII.212.a.2 / 17. kötet XII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.02.01. Beszámoló a két VB-ülés között tett fontosabb intézkedésekről és a VB határozatainak végrehajtásáról. Beszámoló a "Tiszta Budapestért" mozgalom munkájáról

ül ! Tadjuk, hogy a népgazdaság ne néz helyzetben van, de az utak rend­behozása a lakos..ág életszínvonalának emeléséhez hozzájárulna* A Torbágyl-u. megépítésével foglalkozni kell, mert nemcsak a ke­rületi lakosságnak, hanem Budapest lakosságának a kérése is, - ami eljut hozzánk, - hogy a üzabadsighegyre azért nem tudnak men­ni, mert nincs ut. A kerületi útjavítások sokkal gazdaságosabb és célszerűbb meg­oldása az volna, ha megfelelő szerszámokkal ellátott utjavitórész­leget tudnánk létrehozni, amely csak a kerületi uatakat javítaná* Egy ilyen csoport jobban átérzi a felelősségét, tehát jobb, mint egy központi vállalat. Sokszor vissza kell térni erre akérdésre bár már sokat foglakoztunk vele, de a jegyaőlönyvezéanél tovább még nem jutottunk. Az osztálynak, bér kevés lehetősége van, de mégis állandóan gond­ja kell, hogy legyen az utszerelvények karbantartása, felújítása, korlátok, utjelzőtáblátk, stb, íeléilitésa, szaporítása, javítá­sa nagyon tetszetős lenne.A szabadsághegy! úthálózat ilyen szem­pontból elhanyagoltabh, mirvt a Balatonkörnyéki utak. A 8-as autóbusz vonalán szerényen csak loo méteres szakasz rend­behozását kérjük. Lehet, hogy a megoldásnál sok jogi formulába ütközünk, de a lakosság érdekében merészen kellene ehhez a kér­déshez nyúlni. Nem tudja, hogy a V.T.-nél be van e tervezve, van e erre hitel. - Az iidvi Illés-u. és a Benevér-u.-ra évenként só­kat költünk, de ha a V.f*-al közösen egyszerre vetnénk fal , na­gyobb eredményt érnénk el. Egyetért Gulyás elv.-a), hogy az osztály a tőle megszokott jó ter­vet kéazitette el mostis, de a sürgősségi sorrend felállítását he­lyesnek tartja. Határozati ll/37/1957/VB. A VB. utasítja az építési osztály vezetőjét, hogy az 1957- évi útépítési és karbantartási tervet az előterjesztésben foglaltak alapján hajtsa végre, a VB. ülésen elhangzott észrevételek figyelembe­vételével és állítson fel sürgősségi sorrendet, /'egyhangú/ Felelős: Magyar Mátyás építési o.v. Határidő: február 15. Napirend 3./ Beszámoló a “Tiszta Budapestért" mozgalom munkájá­ról . / b zcósn/ * "L" 1 Előadó: dr. Gyürki.Tibor Külön meghívott: F.f.VB. Egészségügyi osztály vezetője / helyet­te megjelent dr. Herényi et./ Egészségügyi ÁB. elnöke: dr. Liohmidt György, üdülési AB. elnöke: Törzsök István, Kér. Köztisztasági Hivatal vezetője, Völgyesl et. Kér. Építésé o. főmérnöke: Salamon et. Kér. Házkezelési lg. vezetője: dr. Magyarádi et, Kér. Rendőrség vezetője: Virágh,/ megjelent he­lyette László Ferenc/. " I. : . <

Next

/
Oldalképek
Tartalom