XXIII.212.a.2 / 17. kötet XII. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.02.01. Beszámoló a két VB-ülés között tett fontosabb intézkedésekről és a VB határozatainak végrehajtásáról. Beszámoló a "Tiszta Budapestért" mozgalom munkájáról

jW ■ '••/ . < ■ • ' 52 BESZÁMOLÓ a két VB. ülés között tett fontosabb intézkedésekről és a VB. határozatainak végrehajtásáról. A kereskedelem területén az áruellátás jó. A forgalom azon­ban visszaesett, a normális szint alá. A kerületben a Büfé­ié j tő-vendéglőt kisvendéglővé alakitották át. A Kriaztina- köruti cukrászdát bővitették, A kerületi cukrászdák és kisvendéglők nyitvatartási idejét este 9 óráig meghosszabbitották. A Fővárosi Tanács VB, Kereskedelmi osztálya elvi hozzájáru­lást adott ahhoz, hogy a Di3znófő—vendéglőt magánkezelésbe adják át, de jelenleg még nincsen jelentkező, aki megfelelő ^ anyagi eszközökkel is rendelkezne a vendéglő rendbehozására. Nagy az érdeklődés az osztályon az iparigazolványok kiadása iránt, de a Fővárosi Tanácstól még ezirányban intézkedés nem történt. Az Ördögorom-csárdát és a Jánoshegyi-vendéglőt bérbe kivánja adni a Xll.ker,Vendéglátóipari Vállalat. A Fogas-étterem ta­tarozás! munkálatai befejeződtek. A kerületi vállalatoknál tendencia, hogy a kisebb forgalmú boltok becsukását kérik, amihez jelenleg a Tanács VB. Keres­kedelmi osztálya nem járul hozzá, /így: Ápisz, Röltex stb./ A társadalmi ellenőrök önkéntesen működnek az osztály mel­lett, de az ÁB. munkájukat nem fogja össze, nem irányitja. Általános jelenség az, hogy mind az állandó bizottságoknál, mind az osztályoknál várakozási állásponton vannak, sem kez­deményezés, sem irányitás nem történik. A kerületben lévő romos üzlethelyiségek helyreállitása fo­lyamatban van, és a vállalatok ezen a területen eredményes, jó munkát végeztek. * i ^ * ' . / A kerület lakossága a központos iktatást örömmel veszi tu­domásul és helyesli, hogy azt a tanácsépület fiöldszintjén helyezték el. Egészségügyi területen az őszi oltások elmaradása miatt vá­rakozás van, hogy tavasszal nem lép—e fel nagyobb arányú diftéria, vagy szamárköhögés járvány. Eddig az oltások osak fakultatív jellegűek voltak; január közepétől azonban már idézik az oltandó gyermekek szüleit. Az osztály a tejporért sorban állók között végzett ugyan propaganda munkát, az ol­tással kapcsolatban, de nagyon kevés volt az önként jelent­kezők száma. [ -Budapest Főváros XII.kerületi Tanács Végrehajtóbizottsága­X- ■ •

Next

/
Oldalképek
Tartalom