XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.05.10. Jelentés a X. Kerületi Légoltalmi Parancsnokság 1957/1958. évi munkájáról

X* ker. Légoltalmi Parancsnokság X.ker. Pataki-tér 29. Jelentés * ' 1 ....*........ a X. ker. Légoltalmi Parancsnokság 1957/58 évi munkájáról. Az ellenforradalom a légoltalom vonalán is károsan hatott. Ennek kö­vetkeztében 1957. első negyedév végéig a szervezési és kiképzési mun­ka szünetelt. Ezi,dő alatt a légoltalom tiszti állománya, valamint a szolgálat-parancsnokok és az üzemi törzsparancsnokok egy bizonyos^ré­sze kerületünkben az elhagyott lőszerek és fegyverek osszegyujtesen dolgozott. Ez idő alatt segítséget nyújtottunk a sorolt. üzemek lég-< oltalmi anyagraktárainak leltározásában, illetve a. hiányok megallapi tásában. Ezzel egyidőben saját anyagainkat is leitarba vectuk es a változásokat jelentettük a felsőbb parancsnokságnak, i leltár során megallapitást nyert, hogy anyagainknak mintegy ? lopták el ellen­forradalom alatt. „ _ n -u iqw Segítséget nyújtottunk a megalakult munkásőrség felszerelesehez._lyp/ március-áprilistól folyamatosan foglalkoztunk a légoltalmi személyi állomány felülvizsgálásával, ill.a hiányzó személyek pótlásával. Ebben a munkában kitörtünk a lakóházi Önvédelmi csoportok körzerparancsnok sasainak felülvizsgálatára. Ehhez a munkához feUetlenul a kerületi pártbizottság segitségére és jó politikai felvilágosító munkára volt szükség. Ezért 1957. első negyedév közepén felvettük a kapcsolatot a ker. Pártbizottságon Bozó elvtárssal. 1958-ban megkezdtük a kerületben lévő üzemekben a tájékoztató oktatást. Ezzel egyidőben igazolvánnyal láttuk el azokat a lakosokat, akik 1955- 56-ban légoltalmi tanfolyamon vettek részt. Bozó elvtárssal, a P.B. összekötőjével közösen felülvizsgáltuk a szak­szolgálatok politikai hálózatát. A Pártbizottság oeszamoUattac füg­getlenített üzemi törzsparancsnokokat a munkájukról. A részére az egészségügy! és. állategészségügyi szolgalatnál ujpoiitikai helyettest állítottunk be. Azonban a törzs politikai helyettese híva- tali elfoglaltsága miatt a mai napig sem tudott zet személyi állományával. A torzson belül es a szolg^ia^x paianosno kokkal törzs értekezletet tartottunk, ahol a nemzetközi, ul. oelpo litikai helyzettel foglalkoztunk. A politikai munka érdekében felhasználjuk a X. ker. Tanács sajtóját amelyben propagandát fejtünk ki a.légoltalom mellect. a lakosság felvilagositására a kerületben Légoltalmi Kiállítást szer­veztünk, amely bemutatta u§y a hagyományos, mint a korszerű támadó p<?7közöi pusztitó hatását es ugyanakkor a vedekezes módját is, to­pábbá a llgoltalom felkészültségét is egy esetleges tama.aassal^szem­^kiállitás 18 napig tartott, ez idő alatt kb. 7o ezer ember tekintet­te meg. A latogatü-könyvbe történt' bejegyzések és a heszelgetese alaoian az a vélemény alakult ki, hogy a látogatók a kiállítást nagyon hasznosnak és tanulságosnak találtak, gyarapította légoltalmi isme­retüket. második negyedév végén a BLP; konkrét feladatot adott a hatosa- gfeóségek felüfvizsgalaiara. ill. megszervezésére, továbbá az on­fédeSm feltöltésére. Ennek aiapian elsősorban ast?eUüí?éfét kezdtük rancsnokok és azok-törzseinek felülvizsgálatát és feltol.eset Kezaiu*. meg és végeztük el. j ;• , t ö *

Next

/
Oldalképek
Tartalom