XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.04.12. A kerület lakáshelyzete

Megtarnyalva: Farkas István 'iarg.y: A kerület lakáshelyzete. . < . ; vb. elnökhelyettessel-• ... Hrudka Vencel ab. el­nökkel, I, Végrehajtó Bizottság! A kerületünk lakáshelyzetéről, valamint a lakásügyi osztály 1957 év­ben végzett munkájáról az alábbiakban tájékoztatjuk a I. Végrehajtó Bizottságot. ' Kerületünk jelenlegi lakáshelyzete: ' * i ^ 1957 évben 4,ol4 drb. lakaskerelem érkezett az osztályra. Bz a szám az 1955-os 'evhez viszonyítva 2 és félszeres emelkedést jelent. Bzzel szemoen az elmúlt cvben a központilag juttatott uj lakások, valamint az önkényes beköltözők kilakóltatasa és egyéb körülmények folytan _ megüresedett, ill, kiutalható lakas 65 drb. volt, Ezen_kívül az önké­nyes beköltözők kény szerkihelyezésén keresztül, további 35 csalad_ problémáját oldottuk meg. Fokozódott a zsúfolt, egeszsegtelen korul- íü^nysk kozott ldkök számai mellett^ &z életveszólyos bér-eríienyoen la.— kök szama is, .kiknek elhelyezéséről a többi igénylőkkel szemoen, so- ronkivül keli gondoskodni. Kerületünkben csak a lakótelepek felmérése alapjan 3.800 család lakik, olyan zsúfoltan, ahol 1 szobában 6-14 személyi^ laknak. 12a mosókonyha lakásból az ellenforradalmat megelőző időkben^kö, 15 csaladot renoes lakáshoz juttatnunk és a mosókonyhakat eredeti rendeltecs.ere felsza­badítottuk, azonban az ellenforradalmi e,-,emenyek alatt önkényesen va­lamennyit újra elfoglaltak, uzlethelyisegben, ill, pincelakasokoan 283 család lakik kerületünkben, életveszélyes bérlemény jelenleg 2oo- on felül van, mivel a korábban megszüntetett, ill. romtaj.anii.ott épü­leteket az ellenforradalom alatt szintén elfoglaltak, egyes helyeken a beköltözők ajtót, ablakot készítettek ra. Súlyosbítja a lakáshely­zetet az is, hogy főleg a lakótelepeken a zsúfoltság mellecc igen nagy sza’mban tbc.—és, vaöy más fertőző betegek is vannak, A. 35/1956 M.I. sz. rendeletben meghatározott súlyos.ági sorrendet a lakások kiutalásánál közérdekű kihelyezések, ill..a S ibrik Műúton épült öröklakásokba történt önkényes_beköltözők kihelyezése miatt, nem tudtuk teljes mértékben betartani. A rendelkezésre álló kiutalható lakásokból; A Budapesti Parthaz kiürítésére: 6 drb. Kerületi Körzeti Parthelyiség kiürítésére: 3 drb. Népfront bizottság helyiségének biztosítása ^ érdekében: 2 o 1 o. Pedagógus Szakszervezeti helyiségből: 3 dro, S.ibrik m, úti öröklakásokból történő kihelye­zésekre: —7 áv.o.j~ Összesen: 21 drb, lakást hasz— ‘ ~ naltunk fel. ■vr ■ . X. kér, ■I'an^os VB» Ia^usügyj Osztály v

Next

/
Oldalképek
Tartalom