XXIII.210.a.2 / 2. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1958.03.22. A kerületi közbiztonsági helyzete. Jelentés a szabálysértési előadó munkájáról

Tánczi István; i 59/1958. sz. határozatra vonatkozó észrevételre válaszolja: A megbeszélés megtörtént, de az eredmény nem kielégítő. A vb. elnöksége elhatározta, hogy a II.fokú határozatokat egyezteti a Házkezelési igazgatóság által elkészített névjegyzékkel, amely tartalmazza azokat az Üllői úti lakásokba ö'nkényesen beköltözötte— két, akik a^használati dij fizetésével hátralékban vannak. Az egyeztetés^után az egész kérdést a Fővárosi Tanács Y.B.-val illetőleg lakásosztály vezetőjével fogjuk megtárgyalni. A 214/1957.sz.határozattal kapcsolatban kéri, hogy a vb. ismé­telten járuljon hozzá a határidőnek egy hónappal való meghosszabi- tásához^miután a határozat végrehajtásánál alapvető fontossággal bir a régóta várt és most már -tájékozodottsága szerint - rövid időn belül megjelenő ipartörvény. A 18/1958 sz. határozatra vonatkozó kérdésre a következőkben adja meg válaszát: i Nevelő Otthon vezetőjét a Fővárosi Tanács Y.B. Oktatási Oszó tálya nevezi ki. illetve mozdítja el. A határozatban szereplő hi­bák nem a jelenlegi^otthon vezető, hanem elődje követte el, akit az említett szerv már elhelyezett, egyrészt ezért, nem lehet felelősségre vonni, másrészt azért, mert a mulasztást 1956-ban történt, több mint egy éve, ezért a hibát elévültnek kell tekin­teni. Krausz József: Javasolja, hogy az Üllői-uti lakóteleppel kapcsolatos problémákat interpellációk formájában terjesszék a Fővárosi tanácsülés elé. Tánozi István: Elmondja, hogy Köböl József országgyűlési képviselő hétfőn jön a X.kerületi Tanácsba és a megbeszélésen ez is szóba kerül. Határozat : 5o/1958. A vb.a határozatok végrehajtásáról szóló jelentést a kiegészí­tő tájékoztatóval együtt egyhangúlag tudomásul veszi. a./ Hozzájárul ahhoz,hogy az iparosztály a 215/1957 és 214/1957 sz.vb. határozatok végrehajtási idejét 1958 április 22.- ben jelölje meg. Felelős: Dikó Etel Határidő: 1958.április 22. A napirend 2./ tárgya: Kerületünk közbiztonsági helyzete. Előadó: Molnár József szds. Jelentés a szabálysértési előadó munkajárói. Előadó; dr.Méhész László szabálysértési előadó. Tánczi István; Közli, hogy a két szerv jelentése együttesen kerül a vb. elé.4 kérdés perincét a kerületi Rendőr Kapitányság jelentése adja. A szabálysértési előadó munkája kiegészítésként kerül a vb. elé.4z Írásos előterjesztést már-március 8.-i vb. ülésre kiküldtük. Kérdéseket tettek fel:Balog István,Borbély Sándor., dr.Kemenes István, Mezőfi István,Krausz István,Tóth Lajos,dr.Méhész László, Borbély Sándor, Tánczi István. *r

Next

/
Oldalképek
Tartalom