XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.07.27. Az 1956/1957. tanév évvégi összefoglaló jelentése; Tanácstagi beszámolók; személyi ügy

^ SaJgr.ganJoa VB. Oktatni Megtárgyalvat Harag ti Sándor «? V.B.elnökkel T=^f Az W6-57 tanáv evvágl összefoglald jelen­T* Végreha jtőbizottság! i5ígíi“áb5f,“«t&^f.»o«8.-IS2J1 «sk 3 taiicaájbaa, BéÚi™ , f1fi?.ű?kí°slrlltozl“lc részletesen Pr- sztc. letfíiva 1 és megfelelő k-4nr+- ° 'hozunk 0 második félév te­münk J jár dl, t^s^ÜŰÍ^U P SSCrcta^k WÓ^ni az cg&J ífndv I# tanulmányi tárgyi ás?s2saélyi°feíté-cíí^á^lclő .módon történt A voltak koríil^önkban! Ulik 8 ^tőafehc* mérten biztosított oílbbi^iripos acgisacr^1' tttl£2't0k Tan‘crv és Utcait ás mi- f gyakorlatban vfld minél'lob^feldolgozása és kézikönyvek bár kicsit későn érkcf*^kt/if~ * Az *rínyitó tanmenetek, felsotagozatos nevelőkkel is a—b -sz'l ^k~ömSÍ,'ségot Wj^ottPk. a b.-.n ig/n^slyoson megfog* Iok zo*t ^1-is»k ^ . Te ntcrvbtn és Utasitás- feladetait. Ezek megoldására í/l^VL'"J,Jnos. ls{íole célkitűzéséi és J1* " lélektani ismeretek felfrissít? k?tEtó nonkát indítottunk inc.k az értelmi nevelés terén tőh-lv7 f orodméíyo­tc.ralotcn ugyanis E‘“ 1 okt,,d-nevclá ounkánkot s, t -nuluink ss í* szülői h'z n-~v fKhtt r kGl^tkezott nevelőink le a, tanulási-, és mag-tart í«i '0Jbs"Sebcn. Meglazult a munkaiorv ■»-* rcílttfy/lÍGtt is sok'idő voszo + tí’ a iTt szorgalmi idejéből rendietek /: hitoktatás, nyel vök A ^lytelon és bizonytalan bibéit01-"n-rC te^lOttoS!nÍuc«?t/i*folll1nS,°ri'Raí,1CO P“P'­E2 Ig’zgetdkeel veid m iÍM * ít í nyugodt lágkörát ind?tóttuk'bc. üTi^» i3koUinkSf-1n<?-íb “^^Itt^plídonutr.td'n tSSK&iSP gusein. k. 0 ^ *• ok*-^-» oszt lynr.k ás r. kerülít pafcgdl ívl íogyzőkönyvekf'ártekGEi^fok1-!- ~ .*íÖ2^ctJ0n top: sztnl ti (a n fél- f?t o jogyzíkLWken íö -zií tPJ -n drtékoltc ,-z iskolák Inkái <? if uw*. ,1 ^üí;: li crdsítífe*l0a “C^Udrdis 'sít, nak emelésdt/ ált' léb:nŐ?zníl'tU-0aÍny0S szinv°nalá- kod's fejlesztését /rokozVoríVÍt V3lé gondos- nédja - C;rre való öíszttt* d'nt~ n « 6 oldd. d. /a oomóri 'lis készség feil 1 e. / a figyelőn, emléke zot feji Itt * a - JA- szt^sot és CZ érzelmek

Next

/
Oldalképek
Tartalom