XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.04.06. Jelentés az általános iskolák 1956/1957-es tanév I. félévének tanulmányi eredményéről; Litzler Mihály tanácstag ügye

% X.ker.Tanács VB,VII .oktat, sl osztálya^ vn*srt•'révfi 1 va: tTarmati Sándor Tárgy : Jelentős az általános iskolák 1956/.' -rév első felének tanulmány1 eredmenyerői» T. Végrehajt obi 20 ttság! Az októberi ellenforradalmi események uj helyzet elé állították a tanács oktatási osztályát. Kbben a. helyzetben az osztály egyrészt a tanitas me­netének zavartalan biztosítása érdekében az iskolaépületeket hozatta rendbe. A másik fontos munka a tanítás, illetve a^foglalkoztatasok bein­dítása, nyugodt menetének biztosítása volt, Mindkét feladatot igyekez­tünk a végrehajtóbizottság segítségével, felsőbb szerveink tamogataeavai maradéktalanul megoldani, 1, .Az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei, A fentemlitett eseményekkel kapcsolatban 3 iskolánkat erte üvegkár, A Pataky l„tér 34, 3z, alatti iskolában'90 m , a X. Keresztúri u, 7-9,sz. iskolábam 18 m^'és a Kápolna tér 4,sz, iskolában 140 m-" ablak üvegezese vált. esedékessé, A károkat még a múlt év folyamán helyreállítottuk úgy, hogy ezek a január 7-i üzemeltetés megkezdését nem hátráltattak. vs.l és cserép kar érte továbbá a Keresztúri úti iskolát, ezen károkat f. évben szintén megszüntettük. Költségvetési előirányzatunk 598,000 Ft-tál csökkent. A ^csökkentés főleg a 05-ös rovatot érinti, részben a beszerzést és tLizrandeszetet, részben pedig az élelmezési keretet, A í.évrs előirányzott tatarozasi es karban­tartási munkákra kihatással nincsen, % F. évre a következő felújítási műnké.latokat irányoztuk elő. # A Salgótarjáni u;53A•, Pataky István t:-r 1., üllői u,118., Ihasz^u.27., Kápolna tér 4.sz. alatti iskol«sk belső tatarozása, valamint az Inasz u, 27, szí alatti iskola villanyhálózat.-,nak javíttatása, 200.oQO Ft-os ér­tékben. Iskolai célok támogatásánál az Üllői u,llő,sz.alattiiskola tornatermi zuhanyának melegvízre való átépítését 18.000 Ft. értekben. Folyamatban van a Gém u. iskola beszakadt tantermének megjavítása, A Sibrik M.uti iskola kőműves munkálatai elkészültek, A Városszéli telepi iskola kerítésének munkálatait a Fővárosi Tatarozó Vállalat f.hé 20-án kezdi el. A Magiódi u.Ö.sz. fiúiskola kéményének életveszélyes megdöléset a Va- # gyesipari javító V. so rönk ívül helyreállítja. Kz a kar a m.evi földrengés következtében a f.évben állott elő, _ , / / A Kőbányai u.28,sz.alatti ovoda tatarozás! munkálatait a Föv,Tatarozó V. március 6-ára elkészítette. Az Ihász u,28.sz,ovoda kidőlt kerítésének •felépítése a X.ker.Tataro zó V'llalatnál van megrendelve^ A megrendelt munkaiatokat pillanatnyilag a statikai számítások és tervrajzok elkészíttetése késlelteti.-Szén mun­kát a Budapesti Szövetkezetek Magasépítő Tervező Osztályánál f.ho 8-an > rendeltük meg, és azok elkészítése folyamatban van, ( } F.év január 7-én a kerületi iskolék száma az Klőd u,l,sz,,:.lt,iskolával ______ I y

Next

/
Oldalképek
Tartalom