XXIII.210.a.2 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.03.09. Jelentés a Lakásügyi Osztály munkájáról és a kerület lakásfejlesztéséről

f-» » ■ ■ * . Jm »'• ■ ; H • ^an cg Vb.III.Lalá sósztá 1 ya. Magtár/-;-; elva; Tánczi István “ •, * T ' _, . . . I vb. eTnoIcEslysttessel, 35/1956/l^5C. M?^ "számú 1 os a I-ÍFI.3P Kormány 1027/957/ j III.2/s z. b -e{roz-■ ta al ap- ,tl ján és a'kerület lakásügyi á I. Végrohnjtóbizottság! helyzete. A lakásügyi osztály munkáját a 35/1or' r*r ve :. ? ífi ,, , , . . , ba lépéséig, tehát novait,b:r ].-i. ■ , 1 ‘ ‘ ’ V'" ; ,7fct.hataly­ljo2Í*6éf8Ík?^a-níS?'íf*4*-f1-ok»tóber^2?,_í4 It5v3l:6 esartóayek akadd­. , . ^ --I1CicXLk> Zt. ^ cl J X3?á,G SÍD Sík ÍÍ162Í 6l-3lfc '°tl CS^lc T_Q *1 nfmllí^mes/02111- 3zm ^Sr^hadtisf uíaaitása^ée* Sai nipíe Az uj rendelne zés a lakásügyi osztály munkáját és fel adatat az előzőiéi? érvényben !évo rendelettől alapvetően, az alábbla^ai hattíoJza meg: S *' t•<^vwíí6?108 -mlonbséget tesz a Tanacs Lakásügyi osztályának ha­táskörébe őarcozo, tehát:­d*/ S0-?*3a-daliai tulajdonban álló házban lévő lakások és személyi , , tulajdonoan lova, 3 szobásnál nagyobb lakások, Ut/ LSÍv? l^sugyi osztályának hatáskörébe nem.tartozó, tehát között*1 t la3&onb?n levo 3 szobás, iil. ennél kisebb'lakások "'f - ás c tö'--n azt jelenti, hogy ebből következően a személyi tu- Í«í**V?V0 1fk''EOk számarányát tekintve, a Tanács Lakásü^i 0szté3yá­A^cv?bMa’ab4£níÍí'G- h^askore az álsala kiutalható lakások" tekintetében. A oovu-bbi^bcji^ cn?±a törekszünk, hogy a Végreha jtóbizotts-^got a laká«ir-vi jékoztasEuk^^0^^2 "C?rtoze lakások kiutalására vonatkozó eleiresokról"tá­2,/ A Déri ti jogviszony keleti? zése tékintetében az ui r^ndel-t nam hoz ugyan változlet, de az igénylésekre és azok elbi&Wéra ■vet­kőző szabályokat módosítja. f-ZuGÍ®?!?kbt‘:n használt jogszabály szerint csak-m^gür^ssde tt 1 =>v.ígt lehetető igényelni, a megüresedéstői számiteát 5"napon belül'^a cím megoelolesavel. A lakásügyi osztály a kérvényezők közül a les- ígenyjogosul tabbnak utalta ki. Ennek a rendszernek az -volt •; ’•<•••••' • • kérvényezek között 1 ám te íj ’ á , ív, -7 vV,l ;• V-mi-nV ih vul számos, náluk súlyosabb körülmények közelit lakó’cs el? .7 is, okikat a- •n3í:--fc'?"rkű11 j"lölni, mert nem igényelték a szóbanlévő la- , f °! fz 0Ogsza.o...ly xelezmoloa " zt a hibát azzal, hoprv a kérvénye zések alkalmával asm .kell ciaet n-jelölni, iEJ a lalcEÜsk osztílj , sÖjósIág sorrendjebv-.n ucaln. ója ki a megüresedett lakásokat* Az uj eljárás a la­kásügyi osztály részére azonban megnőveke dett felelősséget és feladatot 3 - x cntJ • Ez kifejezésre jut abban egyrészt, hogy a rendslst alkalmazása óta 1.114 lci-.cxS kérvényt e.at k be, amely az előző gyakorlathoz viszonyítva két és felszeres növekedést jelent. Msrészt minden beadott kérelmet a helyszínen kell felülvizsgálni, ennek megtolsióén kategorizálni a súlyosság sorrendjében és mindezek alapján a kérvényezőt értesíteni kell ügye intézésének módjáról, L ____________________ ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom