XXIII.210.a.1 / 1. kisdoboz X. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.02.28. Jelentés a végrehajtó bizottság öthónapos munkájáról; tanácstagi lemondások; Lakóbizottsági felelősök helyettesítik a megüresedett tanácstagi körzetekben a lakosság érdekeit

.Budapest főváros a,kér. Tanácsa JEGYZŐKÖN YV: a Tanácsnak az 1957. évi február 28. napján /csütörtökön/ d.u. 2 órai kezdettel A.ker. Pataki István-tér 29.II.emelet 30.sz. alatt tartott 11. üléséről. jelen vannak: nafíia Tivadar, bagdány Alüertné, bajári Imréné, benedek Gábor, benkő Sándor, berekes Pál, Ladányi Jozsefné, niró Sándor, boros Gyula, Dékány bél a, Déri Lászlóné, üoma István, Donáth Oszkár, Éliás József, Ferenc István, Flöd- rich Jánosné, konyódi József, Gimesi Gyuláné, Grőger Pál, Gulyás József né, Hajmássy István, Harmati Sándor,- Hegedűs Antalné, Heidl Ferenc, Hlács Rezsőné, Hrudka Vencel, Jun- , ger Sándor, Kasza Lajos, Kelemen János, dr.Kemenes István, Kerekes József, Király imréné, Kovács Gyula, Kovács László, Kozma Sándor, Krausz István, Kundrát -Béla, Labancz János, Lajkó József, Litzler Mihály, dr.Lukács Sándor, Major Pál, Mészáros Mihályné, Weiger Lajosné, Menyhárt Gyuláné, Mezi Gábor, Mezőfi István, Monda Gyula, urosz Sándor,^ Püspöki János, Hányák György, Rózsa József, Rugli Gézáné, Torda Sándor, Sütő Andrásné, Szegedi Lajos,.Szénás István, Szklenár krnőné, Szlávy János, Takács István, Tánczi Ist­ván, Tóth Jánosné, Török Andorné, Trauó József, Uavardi Lajos, Varsányi Gáborné, dr.várkonyi Tibor, véber kerenc, 1 Vincez János, Kekop György, Zsáiki Rezső, Asztalos^ Gyula tana. stagok, /összesen: 1 d fő/ belesik János, Köoöl József, hrausz József, balogh József Főv. Tanácstagok, Marton vincze Vb. tagk, továbDá 9 Vu. lakóuizott sági felelős. 1 azoltan távol maradtak: borbély Sándor, Akucs Sándor, ozékffy György, tanácstagok, /összesen: 5 fő/ 1 azolatlanul távol maradtak: bohács Géza, Cseh Ferenc, Dudás János, 1 Gajdos József, Grossz Tioor, Hidvégi Jozseíne, Horváth • Gyuláné, Viliim Lajosné, Jakuoász Rudolfné, Kovács Jó­zséfné, Kőhalmi Olivérné, Papp Lászlóné, Pirk Gábor, Stika Antal, dr.Tóth kerencné, Török József, Papai Ubor, Vizi Sándorné tanácstagok. /Összesen: 18 fő/ l ’ V. Napirend előtt: 1 a./ Harmati Sándor Vo. elnök megállapítja a tanácsülés határozatképessé- | gét és javaslatot tesz a napirendi pontra. 1./ A Vb. 5 hónapos munkájáról szóló beszámoló. Előadó: Haimsti Sándor vb.elnök á./ bejelent;sek. * ü,l jadó; Asztalos Gyula vb. titkár Határozat: I/I957. a tanácsülés a napirendé tett javaslatot egyhangúlag elfo­gadj a. I f

Next

/
Oldalképek
Tartalom