XXIII.201.a.2 / 6. kisdoboz I. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.11.17. Teljes jegyzőkönyv

Pfivá roa I.ker, T?fiilf‘^i^ri^ ^\j'^'T I T K Ő ~* ^ ■ i int ^'ftitwwwaii • riiteCsWfeite lji ^-./M'Fzrzf J e a v a 5.k,S fl y y/ ^__J a Tégrehajtíbiaottaágnak a* 1956. 1/9*11, la iral kezdettel l. ,Fő-utca 3,I.em,14'*sa* alatt tartott 61. últsero 1* Jpl«n vaundk* Aczél Andor, dr.Bertóthy László, Bikali Ferenc, Koch István, aíkics Antal", Pénzes János, Vértes Ödön, Bzádeczky György, dr. Megyeri József, VB. tagjai. Távol: Balázs Béla, Jankovszky János. m. náAflVnRíisl iocíraD mp^hivottak: Susits Tamás, Boros Vida az Ideiglenes Íor?II.ÍSl Beag^tl bizottság tagjai, Hádas Hándor munkástanács elnöke, iiémeth Fere c mb.VB. titkáré Korelnök : Aczél Andor IB. tag. Hapirend: * 1. / 1 VB. függetlenített vezetőinek megválasztása* 2. / Bejelentés. napirend 1. tárgya: VB, függetlenített vezetőinek megváljsg.tás.su Előadó: dr.Susits Tamás. dr.Susits Iámna: Értesülése szerint fejdtlenség van a kerületi vezetők megválásztlslnal. Ez veszélyt jelent, mert ha nincs vezetője a VB.-nek, nem tud eredményt felmutatni. Ugyanez a körülmény hozzájárul ahhoz, hogy al apparátuson Tjeiül helytelen ssemélyeskedés tapasztalható. A Mvároai Tanácsnál tartott elnöki értekezleten tudomása szerint sem Maróti sem Jankovszky nem jelentek meg. Véleménye szerint feltétlenül taeg kell oldani a VB. vezet Ők kérdését* dönteni kell ebben. A VB. tagjai részéről huzó- dozás tapasztalható, jelenlegi biztos állásukat nem akarjak bizonytalanra változtatni. Javasolja, hogy a tanácsülés határozata alapjan iíémeth Ferenc ősztályvezető maradjon a VB, mb. titkára, a VB. elnökéül pedig Vértes Ödön VB, tagot javasolja, mivel az eredeti elképzelés szerint javasolt Aczél Andor VB. tag koránál és egészségi állapotánál fogva nem tudja el- látni a VB. elnöki teendőket. Aflda ^áflos: Létrejött egy VB., amely sokkal jobb, mint az előző volt, azonban a kerület elsőrendű érdeKe, hogy vé^re iotxsHxkidax ennek a VB.-nek a vezetőit ia tisztázzák.Egyetért a tanacs hatarozatavai, amelyben Marótit visszahívták, félévvel elelótt Már a Pártbizottság is javasolta leváltását, de akkor nem lehetett megoldani. Upv hallotta, hogy Maróti tegnap bent volt a VB. elnöki értekezleten, amennyiben Így volt, ez ellen a legmesszebbmenőkig tiltakozik. Igen fő1}*’ tosnak tartja, hogy a VB. a vezetők megválasztásával teljes értékű munkát fejtsen ki, mivel igen sok a tennivaló, ifi* a pártbizottság volt székhazá­ba már lehetne beköltöztetni rászoruló lakókat, de nincs aki intézkedjen. Egyetért Vértes jelölésével* Szádecsky Györgyi Véleménye szerint az al- kotmányos formákat be kell tartani, kéri *érteji Ödön Vb. tagot, hogy mivel őt tartja legmegfelelőbbnek a VB. elnöki tisztségre, jól fontolja meg, hogy vállnlja el az elnöki tisztet. Vértes Ödön: Érzi a n gy felelősséget és a felelősségérzete tudatában a megbiz.tást elvállalja. Az a kérése, hogy mivel nem dolgozott közigazgatásban és szereti a gyárat, nem akar attól végleg elszakadni, a VB. válasszon egy elnökhelyettest i3. dr.Busita Tamaa: A Fővárosi Tanács VB. elnökhelyettesével, Pesta Lászlóval való megbeszélesre hivatkozva elmondja, hogy a legmesszebbmenő támogatást Ígérte a Fővárosi Tanács VB.. Hétfőn egyébként a VB. uj elnökével be fognak Menni megbeszélésre. Atfzél Andor: Egyetért Vértes jelölésével, helyesli, hogy elnökhelyettest is válasszanak, annál is inkább, mert a jelenlegi megnövekedett feladatokat egyedül nem lenne képes az elnök el! ni. 4 j ^ *

Next

/
Oldalképek
Tartalom