1988. december 19. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

267

Y'feY. 00/' 1 « i i BUDAPEST FŐV.TANÁCSA VÉGREHAJTÚ BIZOTTSÁGÁNAK Egészségügyi és Pénzügyi Főosztálya r Tárgy: Solymár 0181 hrsz.állami ingatlan tulajdonjogának átruházására javaslat. T. VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG! I A Fővárosi Tanács Közegészségügyi és Járványügyi Állomása /Fővárosi KÖJÁL/ kezelésében van Solymáron a 10.tulajdoni lapszám 0181 hrsz.Magyar Állam nevén álló 5991 m2 művelés alól kivont ingatlanon a volt izotóptemető, 174 m2-es egyéb célt szolgáló épülettel, 30 m2 garázzsal és 120 m2-es alapterületű pincével, amelyeknek funkciója már évekkel ezelőtt megszűnt. A Fővárosi KÖJÁL számára az objektum további kezelésben tartása, felhasználása - részben a felujitási igény miatt is - nem gazdaságos. A fenti telek és épület az izotóptemető létesitésekor a Solymári "ROZMARING" MgTSz művelési területéből került kisajátításra. Az izotóptemető felszámolását követően a Fővárosi KÖJÁL - gazdasági megfontolások alapján - a Solymári MgTSz-szel kötött a használatra vonatkozóan bérleti szerződést, amelyben részükre a tulajdonjog elidegenítése esetére elővásárlási jogot is biztosított. Az MgTSz részéről a hasznosítás szintén gazdasági és raktározási célú. A Pest megyei Állami Közegészségügyi-Járványügyi Felügyelőség 12-37/1981.sz. szakvéleménye szerint a terület az emberi egészségre nem ártalmas. 0 ÍJ / _ *r fo V T il V 9 ***** **** i

Next

/
Oldalképek
Tartalom