1987. március 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

424

•f ' '7 ' ■ ••' ••7'ra ' ;;;,•-,, 1 ■■ •• ••>* 7,rá'ra© F Főé- .&,*•/ -5 ‘ »■■ ' ' •' •*.••: £ ' ró. ' • “' - ' I # *' MAGYAR URBANISZTIKAI TÁRSASÁG 1088 BUDAPEST,RÁKÓCZI ÚT 7. • TELEFONI 339-959 • 335-115 6/1986. I I j • Budapest Főváros Tanácsa Gáspár Tibor főosztályvezető elvtársnak, ■ V • I V‘ Budapest ; Kedves Gáspár Elvtárs! 5 H j •*. i ^ ‘ | •; Társaságunk Elnöksége tárgyalta az 1987# évi Reitter Ferenc dij adományozására vonatkozó társasági javasla­tot és zgy döntött, hogy az 1986-ban javasolt kollegá- .-. Icát változatlan indoklással érdemesnek tartja a dij el­\ ■% nyerésére. Nevezetesen: Wild László építészmérnököt, ’* Kovács Zoltán okleveles mérnököt, Dr. Szücs István szociológust és ifj. Kustos Lajos tanácselnök-helyettest. Javaslatunk alátámasztására másolatban mellékeljük az [ró] .. 1986. évi javaslatunkat. Budapest,1987. január 15. \ m f\t (Hl i ! • • ElvtérstiAUdvözlettel 1 */. sutot k ©7#© rá. j/Barna Gábor/ Itt • ) l'i*' ? j főt itkár lj ; . m\ ©ájP© . ] t ' ra i — ■* I 77 "7 I —— -------------------- r-

Next

/
Oldalképek
Tartalom