1986. január 9. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

217

* 12. 1986. január 16-tól kinevezi Dániel Pétert a Fővárosi Tanács VB Kereskedelmi Főosztálya helyettes vezetőjének és egyben a Kereskedelmi Felügyelőség vezetőjének. I 13. A Végrehajtó Bizottság Morvay Bélát a Budapest Főváros Tanácsa VB Test- nevelési és Sporthivatala elnökhe­lyettesét beosztásából 1986. január 1-i hatállyal felmenti. * | ^ ...+ E./ Beszámoló a BKV metró-vonalain bevezetett uj jegykeze- ~ lési rendszer tapasztalatairól. ( Szóban ) 'ti1 ■ ■ . Előadó: Stadinger István Előadó: Elmondja, hogy az 1986.január 6-án bevezetett uj jegykezelési rendszer korszerű, az utasforgalmat gyorsitja. Bevezetése a Metró több mint másfél évtizedes működése után indokolt és szükségsze­WSsr Elnök: Javasolja, hogy a Végrehajtó Bizottság állapitsa meg, hogy az uj rendszer bevezeté­sének előkészitése, a lakosság tájékoztatása, a várha­ss tóan felmerülő problémák elkerülésére, gyors megoldá­sára való felkészülés nem volt kielégitő. Az ebből adódó problémák miatt az elmúlt napokban a lakosság, a TV, Rádió és a sajtó részéről számos jogos kifogás és kritikai észrevétel hangzott el, amelyek megoldásá- ra az illetékesek már különböző érdemi intézkedéseket tettek. Javasolja, hogy a Végrehajtó Bizottság a nem megfelelő előkészités és az ebből adódó problémák miatt a Budapesti Közlekedési Vállalat vezetőjét, va­lamint a megfelelő előkészítés ellenőrzésének elmu­lasztása miatt a Közlekedési Főigazgatóság vezetőjét, 11! ÍR IÍ ;------------------------------------------------------------------------- j- 10 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom