1984. augusztus 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

177

ad 21. Tannin: a cserze3 egyik alapanyaga, növényi eredetű. ad 22. Lakkos: a név arra utal, hogy a bőr fényezése, a felü­let bevonása /mint kezelési eljárás/ magas fényt biztosit a kikészített bőrnek. ad 25. Meszes: a név a bőr kikészitési eljárásánál a puhitásra, tisztításra használt anyagra utal. A_többi_^avaslat_indokolása<: ad 17. Járműtelep:a METRÓ északi járműtelep a tervek szerint e te­rületen, a lakótelep mellett épül fel. így a jár­műtelepre merőleges közterületet javasolják ek­ként elnevezni. ad 19. Átrium: nyílt udvar, az ókori romai lakóházakban építet­ték először. A lakótelepen több ilyen nyílt udva­ros épületcsoport készül, ezek egyik félkör ala­kú egységét javasolják erről elnevezni. ad 24. Homoktövis :a régi Károlyi uradalom területén /lakótelep te­rülete/ található, védetté nyilvánított növény. ad 26. Szilágyi: a jelenlegi közterület szerves folytatásaként ke­letkező útszakaszt javasolják meghosszabbítani és régi nevét fenntartani. jy i Tungsram utca: Újpest egyik legjellegzetesebb, legrégibb gyára, az Egyesült Izzó, melynek nevét 1983-oan Tungsram- ra változtatták vissza. Erre azért került sor, mert a vállalat korábbi külföldi szállításai során e néven vált ismertté. A közterület fekvése is indokolja ezt a nevet, mivel az épülő IZZÓ lakó­telephez is közel fekszik, a Fóti úttól északi r irányba halad kb. 3oo a hosszúságban. 1 ' . Észrevételek: ; I ad 1. A MÓ.1-0FTH Földrajzinév-bizottságának képviselője észrevé- k telezte, hogy az 1.számú névtelen utca elnevezésére javasolt fl földrajzi nevet kötőjellel kell irr.i /Óceán-árok utca/ ' /Az itt épülő házak beköltözésének éve: 1985./ ad 2. Hajlat utca elnevezés a XXII.kerületben már található,ezért a javaslat indokolásának figyelembe vételével - a többeo el­nevezés elkerülése érdekében - a véleményező szakszervek ja­vasolják, hogy a 2.számú névtelen közterületet IV.kér.Hajló utcának nevezze el a Végrehajtó Bizottság. I ^ 1 1 " i — 8 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom