1984. március 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

143

Nyilassy Judit igazgató, Budapesti Gyermekszinház V ; •' Több évtizedes munkássága szorosan kapcsolódik a gyermekszinjátszás ügyéhez. 1977-től igazgatója a Gyermekszinháznak* Szakmai felkészültsége, emberi és politikai magatartása, színházszervező és pedagógiai erényei tették al­kalmassá e vezető feladat betöltésére. Teljesen magáénak érzi a gyermekszinjátszás ügyét. Törek­véseinek centrumában egy korszerű gyermekszinház megalapozása áll, mely a szinház müsorpolitikájá- ban is megnyilvánul. Elsőrendű feladatának tartja az új magyar darabok színpadra segítését, színvo­nalas előadását. Vallott célja, hogy a pedagógus szakemberek, esztéták és az iskolák sokoldalú be­vonásával megteremtse a szinház és az iskolák ed­< diginél hatékonyabb, koncepciózusabb együttműkö­dését. j "Reitter Ferenc" dij : Zalaváry Lajos főépítész.Középülettervező Vállalat Diplomája megszerzése, 1949 óta dolgozik a Köz­épülettervező Vállalatnál, s szolgálja a magyar építésügyet. Rendkivül sokoldalú szakmai tevékeny­ségét a hazai építészetben rangos alkotások fém­. jelzik. Épitészeti koncepciójára jellemző a világos és áttekinthető szervezés, a funkciók tökéletes kielégitése, a szép belső terek kiképzése. Jelentősebb munkái a főváros területén: Zsigmond téri 250 lakásból álló lakástömb, Csepel Csillag- telep 2.000 lakás, BME Kollégium-étterem és a közelmúltban elkészült Átrium Szálló. Az esztétikai igények magasszintü 'kielégítése mellett igyekszik szem előtt tartani a gazdaságos- I ság követelményeit is. fi 10 F 1 1 ff 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom