1982. december 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

117

ró. I ró. ' A határozat végrehajtásáról a Közlekedési Főigazgatóság jelentette, hogy a helyszini bejárás során megállapítást nyert, hogy az egész Ujlipótváros - ezen belül a Kárpát ut­cai lakótelep - forgalmi rendjét átfogóan ós teljes összefüggésében felül kell vizsgál­ni. A térség forgalmi viszonyait, ugyanis a lakótelep ós a metró építése, valamint egyéb beruházások lényegesen megváltoztatták. A Közlekedési Főigazgatóság megbízta a FŐMTERV-et , a térség forgalmi rendjének újbóli felülvizs­gálatával. A részletes forgalmi, illetve a baleseti elemzések és vizsgálatok nyomán a Közlekedési Főigazgatóság meghatározza a szük­séges teendőket. Figyelembevéve azt a tényt, hogy a Rajk László utcai általános iskolába a tanulók a Vág utcai gyalogátkelőhelynél keresztezik a Kárpát utcát , a Közlekedési Főigazgatóság még ebben az évben - ideiglenes jelleggel - sárga villogó "gya­logos veszély" jelzőlámpát szereltet fel, ■ melyet már megrendeltek a kivitelezőnél. ' ■ rói!si!? : . 1 ró?? ! I. A Végrehajtó Bizottság október 27-i ülésén utcaelnevezési ja­vaslatokat tárgyalt. Az 573/1982. sz. határozatában utasitotta az Igazgatási Főosztály vezetőjét, hogy a határozat végrehaj­tására - az érintett kerületi tanácsok elnökeivel együttmüköd- * ve - a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: november 15. Felelős: Dr. Katona Géza A határozat végrehajtásáról az Igazgatási Főosz­tály jelentette, hogy 36.016-5/1982. sz. intóz- y/fif kedésével az érintett kerületeket értesítette, Kt/i / s egyben meghatározta az utcaelnevezéssel kap­^ csolatos feladataikat. . K' JÜ-.--:. V' ■■ v. : ró. VÉ-'."? >/. ■? :?■.7 ;Y róró ró ró?;ffff'..'. • ró '''•róff'"ffró7'.;.ró;K/xró7'..;/..ró.'v ; ' : ... : ró . ró ff?" ró üT/Mj ró", ró.' .. ' / . . ' . ' , vró?OT/ ró /jüK/KÍKK-': ' ■ 'é y ro - ­ff- -

Next

/
Oldalképek
Tartalom