1982. december 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

156

Í V ■' -ra (■ i? lö oiM1i. Xi / / (. I ! BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA VB. MŰVELŐDÉSÜGYI FŐOSZTÁLYA Tárgy: A Játékszin fő­városi tanácsi felügyelet Egyeztetve: alá helyezése Művelődési Minisztérium Fővárosi Tanács VB. Pénzügyi Főosztálya Fővárosi Tanács VB. Szervezési Főoszt. Tisztelt Végrehajtó Bizottság! Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának 1978. február 24-i határozata értelmében 1978. október 4-én nyilt meg a Játék­szin, mint társulat nélküli befogadó szinház. Feladata az volt, hogy - a művelődéspolitika és a szinházi 3zakma igényeinek meg­felelően - teret adjon a szinházi életben jelentkező kezdeménye­zéseknek, vállalkozásoknak. Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága 1982. julius 13-i ülésén ismét foglalkozott a Játék­szin státuszával és úgy foglalt állást, hogy az a Művelődési Mi­nisztériumtól a Fővárosi Tanács felügyelete alá kerüljön. Ezt követően a Művelődési Minisztérium a Játékszint átvételre fel­ajánlotta, 3 a Fővárosi Tanács állásfoglalását kérte. A Játékszin évi 32o előadásával, 338 fős befogadóképességével, évente mintegy 8o ezer nézőjével jelentékeny tényezője a főváro­si szinházi ellátásnak. Tanácsi irányitás alá helyezése elősegí­tené integrálódását a fővárosi szinházak többségét kitevő tanácsi szinházak hálózatába, másrészt az Agitációs ós Propaganda Bizott­ság és a Művelődési Minisztérium által elvben már jóváhagyott részleges profilmódosulás tovább gazdagítaná az egyedi arculatú 3zinházi műhelyek számát. Eszerint a Játékszin a magyar drámák bemutató színpada lesz. Leg­fontosabb célkitűzése, hogy uj kortárs szinmüvek alkotóműhelye legyen. Másik fontos hivatása, hogy korábbi magyar bemutatók ta­fl KS€ i------------------------------------------------------------j |

Next

/
Oldalképek
Tartalom