1981. június 3. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

r , zí » Jé ^3 i, l Eio-ns^ Előtérj Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága JL * s . ■ .... 26/11./19 81. \ ÜL e„9 h i v ó Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 1981. junius 3-án (szerdán), reggel 0.30 órai kezdettel a Fővárosi Tanács V.... termében (Budapest, V.ker. Városház u. 9-11. I.om.l2C.) ülést tart. (19. ülés.) Napirend : 1./ A júniusi tanácsülés előkészítése. Előadó: ür. Síelek Dózsef 2 •/ LT'dapost főváros VI. ötéves területfejlesztési terve. Kezdési időpont: 8.30 óra Előadó: Dr. Beck Béla i ieghivottak: ür. Craveró Nóbert , az CT. Területi és Szociális-Kult.Főo.vez., ür. Nagy Ervin, a Beruházási Főo., Nyr.iorz Pál, a Közmű- és Mélyépítési Főig., Dr. Vojcsek László, a Munkaügyi Főo. vezetője. 3 ./ Javaslat a VI. ötéves terv magánkisipar-fejlesziési irányelveire. Kezdési időpont: kb. 9.30 óra Előadó: Tóth Ferenc Meghívó t tak: Szabó Imre, ipari miniszterhelyettes, Molnár Dózsef, a Kisiparosok Országos Szervezetének elnöke, Gelloi László, a KIOSZ budapesti titkára, Alexái Lászlón©, a Pénzügyi Főosztály vezetője. 4 ./ Savasla t c munkaeröközvétitós és toborzás rendjéről szóló , S/'Tü76'.sz . tonacsrollc!oTe*t~l;ipuos^LlilTsara . (A júniusi tanácsülés anya'g a’) Kezdési időpont: kb. 10.30 óra Előadó: Dr. Vojcsek László Dr. Nagy Ernő (iegh ivót tok : Szigeti István, munkaügyi miniszterhelyettes, ür. Bercnyi Sándor, a Jogi és Igazgatási Bizottság elnöke, Pápai Béla, a Munkaügyi Min. Területi Főo. vezetője } 5./ Delentés a földgázra történő átállításról és a gázhálózat ro­1:onst rinfcTój tn*ói. "(7, 89/T978 .sz . Vű~hata rozat áiap j a*n) Kezdési időpont: kb. 11.30 óra Előadó: Rymorz Pál t 1 iGgbivot tok: Zombor Gábor, a Főv.Gázmüvek vezérigazgatója, ür. VicJo Miklós, a Főv. Gázmüvek vezérigazgató-helyettese. í __I______á. J I I mm_\ s

Next

/
Oldalképek
Tartalom