1981. március 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

I ' -I J ■ .. * Előtérj BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA r 26/6/1981. Meghívó Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottság 1981. március 25-án /szerdán/, reggel 8.30 órai kezdettel, a Fővárosi Tanács VB. termében /Budapest, V.ker. Városház u. 9-11. Iiem. 120./ ülést tart. /15» ülés/ ITapirend : 1./ A./ Beszámoló a Végreha.itó Bizottság 1980. évi ellenőrzési tervéről, a költségvetési szervek gazdasági és pénzügyi revízióiról, valamint a vállalati felügyeleti ellenőrzé­sek éves tapasztalatairól. Előadók: Alaxai Lászlóné Kruzslitz Tibor B./ A Számvizsgáló Bizottság .jelentése, / Szóban./ Kezdési időpont: 8.30 óra Előadó: Dr. Mulató János Meghívott: Dr. Kállai Lajos, pénzügyminiszter-helyettes. ■" • L 2./ A XIII.kér. Tanács Végrehajtó Bizottságának beszámolója munkájáról, különös tekintettel a lakásgazdálkodási tevé­keny aegre. /Kiegészítő .jelentést ad a Lakásügyi, valamint a Szervezési Főosztály./ Kezdési időpont: kb. 10 óra Előadók: Dr. Bozsik József Dr. Nemes Tibor Dr. Nagy Ernő Meghívottak: Deák Gábor, az MSZMP. XIII.kér. Bizottságának első titkára, Ujfalusi Sándor, a Személyzeti és Oktatási Főosztály vezetője. í V u ------------------------------------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom