1981. január 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

27

I í » - 3 ­» Az MSZMP KB Titkárság határozata értelmében Mártir emlék­művel jelöltük meg a volt Margit körúti fogház helyét /Kiss Nagy András alkotása/. Elkészült a Budai Önkéntes Ezred emléke a Déli pályaud­varnál /MSZMP Budapesti Bizottsága kezdeményezésére/. Braun Éva emlékkövét minőségileg jelentősebbre cseréltük. Varga Imre Munkás c. szobrának felállításához 800.000,- Pt-tal hozzájárultunk. /A mü felállítása kerületi kezde­ményezésre történt/ A Csepeli Szikrátúviró emlékművének megvalósításához 2,4 millió forinttal járultunk hozzá /A mü az MSZMP KB Ágit. Prop. Bizottságának határozata alapján készült./ Pdyamatban lévő feladataink: A Közlekedési és Postaügyi Minisztériummal, valamint a légügyi szervekkel közösen elkészítjük a Magyar repülő­sök emlékművének felállítását /XIV.Örs vezér tér; a pá­lyázatot Illés Gyula szobrászművész nyerte/. A Lektorátussal és a budqpesti egyetemekkel közös beruhá­zás az Antifasiszta diákok emlékműve /MSZMP KB. Ágit.Prop. Bizottság állásfoglalása értelmében/ Az V. ötéves terv­ben megvalósításához 1,8 millió Pt-ot biztosítottunk; A III. kerületi Magyar Internacionalisták eiüékmüve álla­mi beruházásban /Képző- és Iparművészeti Lektorátus/ ké­szül. A munkálatok folytatását több izben kezdeményeztük I helyszini szemlékkel és konzultációkkal, egyelőre számot­tevő eredmény nélkül. 2. Emlékmegőrző funkció.iu alkotások a./ Emlékszobrok A tervben 8 mü felállítása szerepelt. Elkészült 19 mü. Kiemelkedő jelentőségű Marton László: Dunánál c., József Attila emlékére készült alkotása. Felállítottuk ugyan- csak Marton László: Egry József emlékszobrát. Kiss Sán­dor müve a Gábor Áron emlékmű. Megvásároltuk Varga Imre I — — i

Next

/
Oldalképek
Tartalom