1980. március 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

?’4’2I i t BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA *~ 1 ’ 1 " 1 ' 'ir' ...... ‘ "' 1.... 1 ' ' o 26/5/1980. ^^TFrj, Elotefj Meghívó Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 1980. március 12-én, /szerdán/ reggel 8,30 órai kezdettel, a Fővárosi Tanács VB. termében /Budapest, V.ker. Városház u. 9-11. I.em.120./ ülést tart. /171. ülés/ i Napirend : 1./ A fővárosi kerületi tanácsok szervezeti és működési szabály- zataT feTulvizngarát'anák'Tráhyelvei. Kezdési időpont: 8.30 óra Előadó: Dr.Nagy Ernő Meghívott: Dr. Raft Miklós az MT TII elnökhelyettese 2./ A kerületek között meghirdetett társadalmi-munkaverseny érté- Icelós'e a'z"'527/.l.97'8~. 3Z. tanácselnök-helyet'tesi utasítás alap'jfan. Kezdési időpont: kb. 9.15 óra Előadó: Dr.Beck Béla 3./' Bejelentések: írásban : 1 A./ Jelentés a VB, határozatainak végrehajtásáról. /Előadók: a tisztségviselők/ B./ Jelentés a .folyamatos határidejű YB-határozatok végrehajtá- Vasáró'i'! ' /Előadókba tiszta ágy is'el'Ők/ C./ Hegedűs Lászlónó többletingatlan ügye. /Előadó: Dr.Bielek t TJozaeiV" D./ Tájékoztató az engedély nélküli építkezések helyzetéről. 7Elóadó: Stadinger István/ E./ A XX.kor. Vörösmarty ut 89-91. szám alatti lezárt temető megszületése. /Előadó: Stadinger 'la'l'ván/ Budape st, 1900. február 28. / Szépvölgyi Zolt/h e.k .\\ a tanácselnök* g A \?1 r,©7 | . n 1 k: 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom