1980. február 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

---------------------------------------------------- -------- -----------—------------------1------ a----e — . . w -------—- ’ r i BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA fcü>Wt Előtérj. 26/3/1980. W\ > M c g h i v 6 Budapest Főváron Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 198C. február 14-én .'csütörtökön / reggel 8,30 órai ke z cfteW ŐT/' ?P *""* l^Vüi'ő'al"TánT5s"'TTB7 terfoéMn' /Budapest, V. , Városház u, 9-11. I. cm, 120./ ülést tart. /169. ülés.,' Napirend 1. ' Tájékoztató a dél-pesti kórház és az őr3 vezér toréi bevá­sar 1 óTroz -poh~T leruft^ jlTen 1 e TTéTy z oTéroTr Kezdési időpont: 8,30 óra Előadó ■; dr. Nagy Ervin Kurucz József, az EUBER igazgatója, Érdi Tamást a 21.sz. ÁÉV igazgatója, dr. Varga Árpád, az Egészségügyi Főosztály, dr. Kovács Gyula, a Kereskedelmi Főosztály, dr. Beck Béla, a Terv- és Közgazdasági Főosztály vezetője. 2. ' A testnevelésre és sportra vonatkozó minisztertanáé3i hatd_­ÉÉX/É! “ihví lolloli'lcTr'd' X'f, .............. k Kezdési időpont■ kb, 9.30 óra Előadó; Kapcsos Lajosné _ ^ ^ j4ezej_ Gyula Mgghivott: Buda István, államtitkár, az OTSH elnöke. 3 • • Bejelentések : I r á s b a_ n A,' Jelentés c. V,B. határozatainak végrehajtásáról. 'Elő- IcTóF™ TiYTtTégllsIlTír/ ---------------------' B/ Jelentés a folyamatos határidejű V.B. határozatok végre- ~lllc'd'alc/* a" 'tio'ztsegvfscTo'Tr/ 0/ Tájékoztató "Az M0 autópálya-gyürü déli szakasza" terv- RAÁYA-á'X -0'redm;an;njr_éÍ/' /B1o.;do : Ü'tldi'ng'ér" IsTvávn.-/ I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom