1979. augusztus 1. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

131

k * kezéseknél „erre az évre még 4,4 millió forint áll rendel­S kezésére, amelyet nem kell mind kifizetni. Arra szeretnék engedélyt kérni, hogy ebből az idén 2,2 milliót autóbusz­beszerzésre fordithassunk, és ezt jövőre visszafizetjük a siófoki aranyparti építkezéshez. . E 1 n ö k : Az idén egész évre 4 milliót használnak fel? ♦ Dr. Bielek József: Nem. A most még meglevő pénz 4,4 millió forint. Elnök: A busz mennyibe kerül? * V Dr. Bielek József: Valamivel több, fa mint 2,2 millióba. x E 1 n ö k : A régit mennyiért adják el? \ v V ■ u Dr. Bielek József: Az egyiket ki­lónként 30 f-ért, a másikat 2-300 000 Ft-ért. \ Eln ö k: Hány éves buszok ezek? A Dr. Bielek József: Az egyikben 198 300, a másikban 193 900 km van. Az egyik busz röntgen­busz volt, abból alakítottuk át. Típuson kivüli, nem lehet H javítani. A másik busznak 500 000 Ft lenne a felújítása. s * Elnök: Csak azzal a feltétellel ad­juk el, hogy amennyi pénzt a siófoki építkezésnél fel tud­■1 ® nak használni, azt mind hasánálják fel. Ha marad belőle, í ÁllI : L —'J Wmmm. ******** 1-----­------------------------------------------------------------------------------------­.-56­> A Fővárosi Tanácsnak a siófoki aranyparti épit-

Next

/
Oldalképek
Tartalom