1978. november 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

52

I " I AZ ORSZÁGOS AUTÓPÁLYÁK BEVEZETŐ SZAKASZAI Budapest közúti főhálózatának hossza ÉPÍTÉSÉNEK PROGRAMJA-FŐFORGALMI ÚTHÁLÓZAT (km) FEJLESZTÉSE Az országos úthálózat — beleértve a fejlesztés alatt álló autó- ---------------------------------- -----------------------------------------------------­.... , .i o j * .-I ff Időpont Jelenlegi helyzet I.ütem 1990 palya halozatot is - a távlatban is Budapest-centrikus marad. _____________________________________________________________ Ezért a fővárosi bevezetőszakaszok, a fővárosi úthálózat lénye- Úttípus Buda Pest össz. % Buda Pest össz. ges fejlesztési feladatait jelentik. Az országos úthálózat fővá- ~ " 7TZ I □ Tö F rárí rárí Gyorsforgalmi ut 3 9 12 100 13 25 38 rosi bevezető Szakaszai egyben a fővárosi főúthálózat szerves-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­részét képezik. Főforgalmi út 82 172 254 100 90 207 297 Az V. és VI., valamint VII. ötéves tervek közlekedésépítési Forgalmi út ____________96 156 252 100 97 180 277 munkái kapcsán több autópálya bevezetése készül el. Az M1-M7 Összesen 181 337 518 100 200 412 612 autópálya városi bevezető szakaszának végleges szélességű (2x3 sáv) kiépítése 1978. évben az Osztyapenkó csomópontig Tartalmazza az M O autópálya közigazgatási határon kívüli szakaszait is. befejeződik. A folytatását képező Budaörsi út 2x4 sávos széle­sítése az V, ötéves tervben elkészül. Az M3 autópálya bevezetése 2x3 forgalmi sávos főforgalmi útként 1982-ig megtörténik. Jármütároló és karbantartó bázisok I. ütem Az M5 autópálya fővárosi bevezető szakasza a Fiumei úti csomópontig építés alatt áll. A Fiumei úttól a Határ útig ter­jedő szakasz a VI. ötéves tervben épül meg, a külső szakasszal .. .... Használható együtt kerül üzembehelyezésre. Az I. ütemben megépül a Köny- vágányhossz vés Kálmán körúti kapcsolat is. Járműfajta Telep neve Tárolt vagy képzett járműtípus hossz. A VII. ötéves tervben a Hungária körút folytatásaként a Lágy- (m) mányosi híddal együtt 2x2 forgalmi sávval megépül a Hamzsa­--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­bégi út, mely kapcsolatot biztosít az M1-M7 autópályához. Metró Fehér út EV 2500 Tovább javítja a forgalom elosztást a rózsavölgyi bevezetés u' Ev 4200 . , , Újpest EV 2300 megépítése. ^ .. . . . „ Dombóvári ut EV 3200 Új úthálózati elemet jelent az M2 autópálya bevezető szakasza, Mexikói út KAV 504 HÉV Szentendre MXA 3120 mely két ütemben épül meg. Először 2x2 forgalmi sávos autóút- Cinkota MXB 1920 ként a leendő Újpesti híd pesti hídfőjéig és kapcsolódik a 2x3 Csepel MXB 1320 sávos Váci úthoz. Később a Népszigeten és az Esztergomi úton Dunaharaszti MXB 1200 át az Árpád híd pesti hídfőjéhez csatlakozik 2x2 sávval. Ráckeve MX.MXA 1440 Szigetszentmiklós MXB 1500 Az M4 autópálya bevezető szakasza - az M0 autópálya-gyűrű Villamos Angyalföld T5C5 1470 és a Salgótarjáni út között - 2x2 forgalmi sávos keresztmetszeti Szép Ilona T5C5 1176 elrendezéssel létesül a II. ütemben. Hungária Ganz 1991 Baross Ganz 2098 Az M6-os autópálya 2x2 sávos bevezető szakasza először az Száva UV * 6000 2725 Albertfalvai híd budai hídfőjéig, majd a Szerémi út nyom- Zugló T5C5 1558 vonalán a Hamzsabégi útig épül meg. Óbuda T5C5 1235 A II. ütemben valósul meg az autópályákat összekötő M0 T5C5 2087 Kelenföld UV ♦ 6000 1086 autópálya gyűrű, a főváros közigazgatási határának közelében Budafok UV + 6000 1208 vezetve- Autóbusz Récsei IK 260,280 1920 Fürst IK 260,280 4318 Főforgalmi utak hálózatának és csomópontjainak fejlesztése Dél-Pest IK 260,280 4802 Észak-Pest IK 260 2816 Az autópályák bevezető szakaszainak kiépítése mellett fontos Óbuda IK 260, 280 4725 feladat a főforgalmi utak fejlesztése a forgalom kedvezőbb el- Cinkota IK 260,280 4862 osztása miatt. Trolibusz Pongrácz * bővítés IK280T, ZIU-9 6605 Szép Ilona ZIU-9 257 A VI. ötéves tervben a 3. metróvonal Árpád útig történő kiépí- -----------------------­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­lésével a belső Váci út 2x3 forgalmi sávval kerül kialakításra, x A me9adott jármüszámok a karbantartásra vonatkoznak, a járművek egy részét vonali a a Fóti útig pedig 2x2 sáv, innen a városhatárig 2x1 forgalmi sáv bonyolítja le majd a forgalmat. A 3-as úton a Körvasút és a Lándzsa utca között a VII. ötéves A 3-as metróvonal ll/A szakasza építésével összhangban átépül szakasz szélesítésére a l< | tervben 2x2 sáv kiépítésére kerül sor. _____________________ az Üllői út a Nagyváradi^ ötéves tervben kerül sói ^ HHH| 1 |n 11—11 aa*' —to

Next

/
Oldalképek
Tartalom