1978. november 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

46

; 1 rnmmB—- ' 11 » I I I 1 3. A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI HI PROGRAMJA —r---------------------------------------------------------^-------------------------------------­A --------------------------------------------------------­, vonal A vonal kezdő-és végpontjai A KOMPLEX FŐVÁROSI GYORSVASÚTI PROGRAM száma jele, kezdő-és végpontja A főváros legmagasabb szolgáltatási szinvonalat és szállító Vörösmarty tér - Szécheny kapacitást nyújtó és az úthálózat tehermentesítését leghaté- 1' Vörösmarty tér Mexikói út R Széchenyi fürdő - Mexikói konyábban biztosító tömegközlekedési eszköze a metró. I, Deák tér - Örs vezér tér A metró túlnyomórészt földalatt, útfelszín alatti, vagy mély 2 Dé|j pu _ örs vezér tér _ Köbánya vkp ||. Deák tér - Déli pu. vezetéssel, kisebb részben felszínen, de keresztezésmentesen---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­i III. Népstadion — Kőbánya vkp vezetve épül. Gyorsvasúti járműtípusok közlekednek, a vasút­--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­biztosító berendezése gyorsvasúti közlekedést biztosit. A meg- I. Deák tér Nagyvárad tér állóhelyek távolsága 600-1000 m, utazási sebessége 30 km/ó H/A Nagyvárad tér — Kőbánya feletti teljesítőképessége (6 kocsis szerelvényekkel) 40.000 fé- ll/B Deák tér - Élmunkás tér röhely/óra/irány. Ehhez az üzemtípushoz soroljuk a korszerű- III/A Élmunkás tér — Árpád hí i Sltett mi,leneumi földalatti vasútat is, mely 6500 férő- 3 Káposztásmegyer - Kőbánya-Kispest II l/B Árpád híd - Szekszárdi ú 1 hely/óra/irány kapacitás mellett is múltjánál és jellegénél fogva MÁV állomás - Ferihegyi repülőtér „—;——---------— ; Ry*; lll/C Szekszárdi ut - Rákospal a városi gyorsvasúti hálózat kiegészítője. ;--------------­A metróhálózat építése az ország anyagi teherbíróképességé- IV/A Rákospalota Újpest M/ nek megfelelő ütemben, a koncentrált lakásépítés program- IV/B Káposztásmegyer D-K lt jával összhangban folyik. A hálózatépítés koncepciója alapján V. Határ út — Vörös Csillag Ti a mai 18,3 km-es hálózathossz 1990-re 41 km, nagy távlatra VI. Vörös Csillag Traktorgyár­pedig 90 km-re növekszik. 1/1 Bocskai út — Kálvin tér Jelenleg a 3-as (észak-déli) vonal építési munkálatai folynak, 1/2 Kálvin tér — Baross tér törzsvonalát a káposztásmegyeri lakótelepekig történő meghosz- , II- Baross tél — Bosnyák tér szabbításával 1990 körül adják át a forgalomnak. Már a 3-as °Uda ° Újpalota jyj- 8osny^k tér _ újpalota vonal építésével egyidőben kezdődik a 4-es vonal építése is. IV. Újpalota - Újpalota bővíté A vonal első szakaszát a VII. ötéves tervben átadják a forga- V. Szakasits Árpád út - Budai lomnak, a teljes vonal építése az ezredfordulóig befejeződik. ;—rt—rr-------z :---------------­I. Bécsi ut - Baross tér Az 5-ös számú (harántoló) metróvonal építése az 1990-es „------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­. , ... . . ....... ... , ... 5. Bécsi út - Őrmező II. Baross tér — Boráros tér évek közepén kezdődik, nagyobb része az ezredfordulóig _________________________________________________________________________________________ átadásra kerül, a vonal és így a teljes metróhálózat építésének ________________________________________________________III. Boráros tér - Őrmező____ befejezése a 2000 utáni évtized feladata lesz. •• Batthyány tér - Békásmegye 6. Batthyány tér - Szentendre .. ,----------------------------------------­......................... II. Békásmegyer - Szentendre A HÉV vonalai távlatban a metró vonalaival együtt a főváros--------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------------------------------------­gyorsvasúti hálózatát alkotják. 7 örs vezér téf _ Qöd6||8 _ Csömöf jl Örs vezér A gyorsvasúti jelleg biztosítása érdekében jelentős korszerű­________________________________________________________II. Cinkota - Godollo_________ sltési feladatokra kerül sor. A korszerűsítés eredményeként I- Kálvin tér - Boráros tér a nagyrészt felszínen vezetett vonalakat a közutak különszin- 8. Kálvin tér - Csepel II. Völgy u. - Csepel déli lakót j ten, illetve korszerű biztosítással ellátott vasúti-közúti átjá- III. Boráros tér - Völgy u 44 rókban keresztezik. Magasperonok épülnek a 600-1800 m i—... ,. ..—r rrr~ I. Vágóhíd - Dunaharaszti 4+4 távolságra lévő állomásokon. A korszerű pálya, felsővezeték és 9. Ráckeve - Vágóhíd------------------------------------------------------------------------------------------------------------­u- * u j x on . ... x Dunaharaszti - Ráckeve biztosító berendezés 30 km/ó feletti utazási sebességet biz­---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­tosít. Szállítóképessége max.25000 féröhely/óra/irány. A belső 1Q Kálvin tér - Pesterzsébet I. Kálvin tér - Nagy Sándor u. végállomások a metróhoz csatlakoznak. ______________________________________________________ II. Nagy Sándor u. — Szentlőrin J A 6-os vonal (Batthyány tér-Szentendre) korszerűsítése fo­lyik. Az első szakasz (Batthyhány tér-Békásmegyer új állomás \ között) 1980-ig, a teljes vonal a VI. ötéves tervben készül el. Me9Íe9Vzés: + elbontásra került 0,5 km pályaszakasz és egy állomás \ « o 1 , .. , .. rex ... ..., , 44 elbontásra kerül 2,1 km pályaszakasz és 3 állomás A 8-as vonal (csepeli HÉV) fejlesztése a VI. ötéves tervben „ .. . ,5?+ p \ 444 Beöthy utca - Határ ut közötti 2,2 km-es pályaszakasza és 3 állomása ki megkezdődik. 1983-ig a Kálvin térig meghosszabbítják búr- t+++ Ká|vin tér _ Lágymányosi híd közötti 2,5 km-es pályaszakasza és 3 állón kolat alatti vezetéssel. Ezáltal a 3. metróvonallal később a 9-es vonaléval. ,) X0---------------------------------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom