1978. július 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

256

Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottságának ^ Igazgatási Főosztálya 1 © 35.561/1978. szám Tárgy: Utcaelnevezési javas­latok Budapest II. és Egyetért: XVin. kerületében. a V.B. Művelődésügyi Főosztálya Melléklet: 1 db a V.B. Városrendezési és Épitészeti Főosztálya a V.B. Külügyi- és Sajtó Önálló Osztálya Tisztelt Végrehajtó Bizottság! ( 1./A II. kér. Tanács Végrehajtó Bizottsága javasolja a II. kér. Tövis utca nevének Mihályfi Ernő utcára történő megváltoztatását. Indokolás. Mihályfi Ernő (1898-1972) publicista, politikus, a Magyar Nemzet főszerkesz­tője, 1939-től a Független Magyarország főszerkesztője volt. Támogatta a Magyar Függetlenségi Népfront megalakítását. 1945-1958. között különféle vezető állami tisztségeket töltött be. Országgyűlési képviselő, az Elnöki Tanácsnak és a HNF. Országos Elnökségének tagja volt. Életrajzi adatait az Uj Magyar Lexikon tartalmazza. Mihályfi Ernőről Budapesten nincsen még utca elnevezve. A fővárosban 3 Tö­vis utca van, a II. kér. Tövis utca alkalmas a javaslat megvalósítására, ez­által csökken az azonos utcanevek száma. A javaslatot Mihályfi Ernő születésének 80. évfordulójára - 1978, szeptem* bér 3. - lenne célszerű megvalósítani. 2./A XVin. kér. Tanács Végrehajtó Bizottsága a volt Állami Lakótelep helyén kialakult uj utcák és sétányok elnevezésére javasolja: a/ a térképen l.sz. jelölt névtelen utcát XVIII. kér. Havanna utcának, vagy h Vászoly utcának; | \_ ............................................... .Mft ' ' ~ "re—rere—• - re-re 1 ■© ——*^P>- P [r A.wTO’ - © I

Next

/
Oldalképek
Tartalom