1977. december 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

177

r Budapest Főváros Tanácsa. VB. Lakásüc.vi Főosztálya , ’ Tázvy: Napirend tárgyalásának elnapolási kérelme. TiszWt Végrehajtő Bizottság! A közelmúltban kezdeményeztük az 1978. évi végleges-, illetve az :97r). évi előzetes lakáselosztási tervjavaslat megtárgyalásét a VB. november 9-i ülesgrol a december 7-i ülésére tűzze napirendre. Az 197-3, évi taná*3i *élosopertos lakósépités adatainak bizonytalan­sága miatt most a tárgyalás időpontjának ismételt elhalasztását kér­jük. Főosztály a jövő év lakásépitési adatainak véglegesítésétől számi­tott 8 napon beiül gondoskodni fog az előterjesztés elkészítéséről. Budapest, 1977. november 26, . té , T ... . /: Dr. Nemes Tibor sk. :/ Láttám,egye térték: főosztályveze tő /: Kelemen Xajos sk. :/ ált.tanácselnök' jelyettes •8 • h ,' fa I

Next

/
Oldalképek
Tartalom