1977. augusztus 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

259

F- a XII. l<er. Hajnalka utcának a Kuvik utcától a Kázmór útig terjedő szakaszát XII. kér. Ámor utcára megváltoztatja, ■ - a XIV. kcr. Iliás Ferencről való utcaelnevezősi javaslatot nem fogadja el,- a XVI,kér. Szabadság utjának - az úttól elkülönített - a Pirosrózsa utcától a Thököly ut 4-ig terjedő szakaszát XVI, lcr. Nagyicce sorra megváltoztatja,- a XVI. 1 er. Szabadság utjának a Talpfa utcától a Marx Károly sétányig terjedő szakaszát XVI.kér. Talpfa közre megváltoztatja,- a XVI. kor. Szabadság utjának további Szakaszát, valamint a Széchenyi utat teljes hosszában - a Szllas patakig terjedően ­XVI. kér.Veres Péter útra megváltoztatja,- a XVI. kér. Devecseri utcának a Bányai Elemér utca és a Remény utca közötti szakaszát XVI.kér. Kányavár utcára megváltoztatja,- a XVI. ler. Károly utcát (a rákosszentmihályi kerületrészben) XVI.kér.Kenéz utcára megváltoztatja,- a XVI. kér. Kolozsvár utcát (a rákosszentmihályi kerületrészben) XVI.kér. Homokdomb utcára megváltoztatja,- a XVI. kér. Legenda utcának a Szög utcától a Mazsola utcáig terjedő szakaszát XVI. kér. Fahéj utcára mc.'Tváltoztatja,- a XVI. kcr. Szepesi utcának a Rigó utcától a József utcáig terjedő szakaszát XVI.kér. Bács utcára megváltoztatja, fi fal fi -> J __ |

Next

/
Oldalképek
Tartalom