1976. július 7. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

247

- 10 ­részletesebben vizsgálni,kell műszaki, gazdásági és forgalmi szempontból. A 1,5-ös. autóbúszviazonylat felváltása a Belváros környezet- védelme szempontjából lenne jelentős. A kisforgalmú 64-.es. viliamps v i s z. ony 1 at ós néhány ehhez kapcso­lódé autóbuszviszonylat felváltásával a Zuglói lakótelepen, a • 20-a.s és 30-as autóbuszviszonylatok trolibusszal való helyet­tesítése esetén pedig az Újpesti városrekonstrukció területén lehetne kedvezően trolibuszhálózatot kialakítani. Az újpesti 8-a.s ós 10-c.s villamosvo.nalal; az E-D-i metróvonal Ili. szakaszának építésével összefüggésben egyébként is megszűnik, a 96-0a autó­busz vonal felváltásával pedig az Újpalotai lakótelep is bekap­csolható a trolibuszhálózatba. •A Zugligeti kisforgalmú 58-as y 1 j 1 o.m00y0na 1 pályája rendkívül rossz állapotban v.an. Az előzetes gazdaságossági számítások alapján célszerűnek látszik a pályafelújítás helyett útkorsze­rűsítést, illetve útépítést végezni és trolibuszközlokodést megvalósítana, mellyel a hűvösvölgyi tervezett gyors-villamos- vonalra, szállítanánk 'áz utasokat. Ezen trolibuszvonal létesítése ugyan ellentmond az egységes há­lózat elvének, de az ide szükséges kb, 4-5 db jármű tárolása és karbantartása a Szépilona villamosvasúti kocsiszínben megoldható,* A megvalósítás - a helyi adottságok figyelembevételével *• csak két ütemben lehetséges:- Először villamost pótló autóbuszokat kell beállítani rövidobb útvonalon, melyhez csak kisebb útszélesítés szükséges,- Ezután lehet a végleges útpályát 03 végállomást meg­építeni, amelyen a trolibusz közlekedtethető, \ Az első ütemre akkor is szükség van, ha a trolibuszvonal léte­sítésére nem kerül sor, mivel a vágány feluj itási . munkákat csal; a villamosközlekedés leállításával lehetne elvégezni. 3./ A trolibuszokon jelenleg vilianosvituldij van érvényben. Az au­tóbuszvonalak trolibusszal való felváltása esetén tehát az ol­csóbb, villamosviteldijért kell ezen vonalakon az utasokat szál- J 217 I-------------------------------------------------------------------------------------------re-------------------- rero------------------------------------------------------—-------------------------------------------------------------------- -~TO------ * » [ _ —~ '

Next

/
Oldalképek
Tartalom