1974. december 18. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

I Előtérj. BUDAPES.T FŐVÁROS THIÁGSÁNAK VÉGREHAJTÓ DI/OTTSÁGA _________ 26/24/1974. Meghívó •ra» <* m • «U4 -m- l. Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 1974. december 18-án /szerdán/ reggel 8.3o órai kezdettel, a Fővárosi Tanács VB- termében /Budapest, V., Városház-u, 9/11. I, em. 12o./ ülést tart. /4o. ülés,/ N a p i r e n d : I*/ J.el_e_tité3. a lakásberuház ísokkal kapcsolatos szanálások tapaszta- la óráról. valamint az V. o te vés tervben eloiranyzott lak aráiéra- haz.aspkkal összefmg,1 ;o szanálások hatosari előkészítéséről, 7TO7nV2. ~r+i3-if-1.7 -------------"------------- — Ke^de.sl időpont: 8.3a óra. Előad/,*- dr, Katona Gésa. Szilágyi Lajos, ÉVIvI, miniszterhelyettes, Dr. Patkós Lajos, a Fováfosi Biróság elnöke, Dr, Pongrácz Pál, a Városrendezési és Épitészeti Főo. vezetője, Dr. Beck Béla, a Terv- és Közgazdasági Főo. vezetője, Dr. Kovács Gyula, a. Kereskedelmi Főosztály vezetője, Sallai Mihály, a FOBER igazgatója. 2• / főváros kq£sze,vjpJLj^tos,ii%tés^. emlékéinek műemléki vedetts© gre, Kozd_és.ir i/op^nt t 9.3o óra. ff/őad é^ dr. Pongrácz Pál. Dr. Tilinger István, az Országos Műemléki Felügyelőség igazgatója, * A. Ozetényi Piroska, a Városrend. és Dpit.Főo• I-Iüemlékfel.o. vez. 3*/ A Vá.ci-u t - Bajcsy 3silinszky»ut irányatvezetése as u.1 Mart-:- téri cs oraoDontoru Kfaezdés j. id 6 po nt: lo óra. Előadót: dr. Nagy Rudolf, Mgjrtrto_ttó!y. Dr, Dalrny Tibor, a FÖMTERV irodavezetője? Dr. Pongrácz Pál, a Városrendezési és Építészeti Foo, vezetője, 4• / üraf.Q.ó.i úti nuyiánerős, .1 gkótelep... Kezdési időpont.:. lo.3o óra. Előadó» dr. Pongrácz Pál, IÍ jf I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------j

Next

/
Oldalképek
Tartalom