1974. június 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

26/12/1974* sMiW ró í Meghívó ' p Budapest Főváros Tanácsánál-: Végrehajtó Bizottsága 1974. junius 26-án /szerdán/ reggel 8.3o órai kezdettel, a Fővárosi Tanacs VB-termebcn /Budapest, V,, Városház-u. 9/11. I* em. 12o./ ülést tart. /28. ülés./ IT a p i r e. n_d_ 1./ Jelentés az egészségügyi ágazat .jelenlegi helyzetéről és. az, V*. .öt” eves tervi f ej le sz tes / koncepciókról. Kezd ési Időpont: ő.3o óra. Előadó,: dr. Bartha Ferenc. Meghívottak: Dr, Aczél György, az egészségügyi miniszter helyettese, Verbai Lajos, az SzBT titkára. | 2 • / Jelentés a testnevelés- és, sport el.1en légi helyzetéről és a.z, VH ol"evesfatervi fejTestétcsi konc.críic 1 okrŐT. Kezdési időpont: lo óra. Előadó.:. Kapcsos Lajosne, 1 I Meghívottak: Dr. Bekl Sándor, az OTSH elnöke, té|j Dr. Martos Istvánné, az SzBT titkára. fjirá'Y I Jltt 3. / Jelentés a tanácsi, vál I.al.a t o.k é_s_ intézményei: 1973-_ évi mun3í.avé_d_el~ I nii”t evTíténvségeroil" ‘ Kezdési időpont: lo.3o éra. Előadó.: Szegedi Andor, &g"; !Áe ghivott:. Dr. Martos Istvánné, az SzBT titkára. 4*/ A XIV. kér. Örs vezér-tor ul- és közműhálózatának Pedezetblzipsi­j^dési_i_dőpont^ 11 óra. Előadó: Győri László. Meghívottak: Dr. Kovács Gyula, a Kereskedelmi Főosztály, Rymorz Pál, a Közmű- és Mélyépitési Főigazgatóság, Dr, Pongrácz Pál, a Városrendezési és Építészeti Főosztály vezetőié Sallai Mihály, a FOBER igazgatója. y vez<^0Uc, i i 5 • / .Qs.ep.el III . . vi zmüf e j 1 e s z tés e. ■tértétéA,,iiÓ9R.9.S.rí.;1 11.3o éra. 1 Előadó : Rymorz Pál, Győri László. I I > BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ,. BIZOTTSÁGA ------­I ----------------------------------------- —

Next

/
Oldalképek
Tartalom