1974. január 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

199

C./ Gazdasági Üirsá/?: kiszabásának inditványozása. Előadó: dr. Németh Ferenc. Hozzászólók: dr. Götz János, Kőmives István. Dr. Götz János javasolja, hogy a 889 ooo forint jog- J ellenes haszonról a keresetlevélhez mellékeljenek részletes táb­lázatot. A kereseti kérelemben pedig az kerüljön megfogalmazásra, hogy a biróság a jogellenes haszon figyelembe vételével kötelezze J gazdasági birságra a szövetkezetét. Kőmives István: A javaslattal | egyetért, ugyanis a gazdasági birságról szóló rendelet azt. mondja, hogy a birság összege legyen nagyobb a jogtalanul szerzett haszon- nál. ** Elnök javasolja az előterjesztés elfogadását az aláb­bi kiegészítésekkel. A 889 ooo forint jogellenes haszonx-ól a ke­resetlevélhez részletes táblázatot kell mellékelni. Az indítvány úgy kerüljön megfogalmazásra, hogy: "A biróság 1 ol7 943 forint jogellenes haszon figyelembe vételével szabja ki a bírságot". A keresetlevél továbbítása előtt kérni kell az OKISz véleményét és annak megérkezése után tájékoztatni kell a sajtót arról, hogy a VB megtette a kezdeményezést gazdasági birság kiszabására. t Határozat: 32. ' A Végrehajtó Bizottság a Minta Nőiszabó Szövetkezet terhére gazdasági birság kiszabását indítványozza. Utasitja az Ipari Főosztály vezetőjét, hogy az indít­vánnyal kapcsolatos intézkedéseket az elnöki össze­foglaló alapján tegye meg. ► Határidő: azonnal. FelelősT"Tóth Ferenc. •'!% • D./ Javaslat a Bartók Szinház nevének kiegészítésére. ill. me/-.változtatására. Előadó: Farkasinszky Lajos. Előadó az előterjesztett javaslatok közül a "Fővárosi Gyermekszinház" elnevezést javasolja^elfogadni. I Hozzászóló: Giltner Andor, a színház nevét "Budapesti Gyermekszinház"-ra javasolja megváltoztatni. | : [ _ ___| — . .1 té- 7 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom