1974. január 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

200

■----y—■—r- ' 11 1 ■ 1 11 I i - ■« I ■ I i - 8 ­’ Elnök javasolja a Bartók Szinház nevét "Budapesti í Gyermekszinház"-ra változtatni. Határozat : 33. A Végrehajtó Bizottság jóváhagyja a Bartók Színház nevének Budapesti Gyermekszinház névre történő meg­változtatását. fc Utasítja a Művelődésügyi Főosztály vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal. Felelős: dr. Mezei Gyula. 1 2./ Személyi ügy. Előadó: Szépvölgyi Zoltán. Határozat : . 34. A Végrehajtó Bizottság dr. Sánta Annánál:, a XIII. ker. Tanács VB. titkárának felmentéséhez hozzájárul. j ' j F./ Javaslatok a VB. munkatervónek módosítására. /Szóban./ ; ’ Előadó: Csikesz Józsefné, Giltner Andor. Csikesz Józsefné kéri, hogy a "munkaidő csökkentés bevezetésének előkészítése a fővárosi kereskedelemben" cimü elő­terjesztést a VB. április 17-e helyett február 2o-án tárgyalja, , tekintve, hogy a munkaidő csökkentést április 1-ével kell bevezetni. Giltner Andor kéri, hogy a VB. február 6-i ülésének napirendjére vegye fel a "Vállalati támogatású magánerős lakásépítés területei­nek meghatározása, előkészítése és az építtetők kijelölése" cimü előterjesztést. Határozat : 35. A Végrehajtó Bizottság a munkaterve módosítására vo­natkozó javaslatokat elfogadja. L-------—J

Next

/
Oldalképek
Tartalom