1974. január 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

i . BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA ' ElOtSfj M e g h i v ó Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 1974. január 23-án /szerdán/, reggel 8.3o órai kezdettel, a Fővárosi Tanács VB-termében /Buaapest, V,, Városház-u. 9/11. I. em. 12o./ ülést tart. /17. ülés./ \ j \rí Napirend : 1*/ A budai III. vizfőnyomécső beruházási programja. Kezdési időpont: 8„3o óra. Előadó: Rymorz Pál. 2./ Az országos autópálya épitéséhez kapcsolódó fővárosi közuthálózat- fejlesztesi koncepció. /ÁTB-eloterjesztesTT Kezdési időpont: 9 óra. Előadó^ dr. Nagy Rudolf, 3«/ Javaslat a Fővárosi Aranyérem adományozására. Kezdési időpont: ,9.45 éra. Eló'_ad.éj_ Farkasinszky Lajos.-.r 4•/ Javaálat a felszabadul.ás 3o. évfordulója ünnepségeinek előkészíté­sére. ' ’ ........................ Koz dór ont: 1 c. 3 o óra- Előadó; Ke lemen Lajos. í „ 5./ Bejelentések: I r á s b a_n_: Nró ’ A./ Jelentés a VB.határozatainak végrehajtásáról. /Előadó: Fajkos Aladarne' dr./ B./ Telekadó méltányossági kérelmek elutasítása elleni fellebbezé- f sek e'lőterjesztese. '/Elő'a'dol Kőmives István.'/ c C,/ Gazdasági birság: kiszabásának indítványoz ás a. /Előadó: Csikesz Józsefné,'/ " ...................... D./ Javaslat a Bartók Szinház nevének kiegészítésére, illetve meg­váltó z tat ás ár aF/E 1 ő ad ó : Far kas ins zloTTial os. T™ " * — Budapest, 1974. január 12. Szépvölgyi Zoltán s.k. tanácselnök L -M I . re ... | I V \ ..

Next

/
Oldalképek
Tartalom