1968. szeptember 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

113

I ' 1 J© J , . V: . ""íré..'.: lő,.; ■■•' '■•■n:-:'Z/ 'róA - "7®, I I IV A trolibusz üzem autóbusz üzemmóddal való felcseréléséi*e k ga/ dasági és tarifális hatása Az elvégzett vizsgálatok alapján, figyelembevéve a távlati elgondol ást ka t, i a forgalomtechnikai szempontokat és a járműbeszerzések Ilejyzetétjay a.- -1 juk, a trolibusz hálózat megszüntetését és helyette autóbusz üzem beve­zetését a következő ütemekben: » —---------------------­1969-ben a 74-es, 1970-ben a 75-ös, 1980-ban a többi trolibusz viszonylaton. Ez a megoldás számos műszaki és gazdasági előnnyel rendelke zik,mi vei egységesebb járműpark kialakítását teszi lehetővé a fővárosban é i a jármüvek beszerzése hazai gyártásból biztosítható, fejleszthető. I A Pongrác úti trolibusz garázsban a 74, 75-ös viszonylatokat pótló autóbusz jármüveket ki lehet szolgálni. A jelenleg a trolibusszal pár i huzamoson üzemelő autóbusz járatok betétviszonylataként üzemeltethe­tők. I Népgazdasági szinten kedvező gazdasági hatu>sként jelentkezik az al* csonyabb fajlagos önköltséggel üzemelő autóbusz üzem bevezetési •. A vállalatnál ez gazdasági megtakaritást nem jelent, mert a dotáció az Ikarus 5 56-os tipusu autóhuszná] alacsonyabb, mint a troliba*■ -oknál, oz Ikarus 180 tipusu autóbuszok pedig dotáció mentesek. i A 74-es, 75-ös viszonylatra tervezett évi dotáció csökkenői mintegy 60 millió Ft. /Ezt közelítőleg pótolja csak a magasabb autóbu z tarifa Az átállás után az autóbusz tarifára való áttérés az utuzóközönsó. > egy részét kedvezőtlenül érinti. 1 Jelenleg az utasok közül a 74-es viszonylaton 21,9 %, a 75-ös viszonylaton 20,7 % /IA Lz —J

Next

/
Oldalképek
Tartalom