1968. július 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

124

I i FŐVAR081 TANÁCSI VB* Közieked és i Oe.zt.álya, Tárgy? 73-as és 76-os trolibuszok végállomása. Egyeztetvet VB, IJt-KÖzmü és Iviélyépitési Főosztály Budapesti Közlekedési Vállalat* T. VEGREHAJTüBMZŰTTSÁGl A jóváhagyott Baross téri beruházási program szerint a 73-as és 76-os trolibuszok végállomása a Bethlen G. u-ban a Garay u, ós Baross tér között /I, változat/ nyer elhelyezést. Az eredeti programban többek között egy másik alternatív meg­oldás is szerepelt, nevezetesen a Garay u-ban a Bethlen G. ut és Rottenbiller u, között /II.változat/ kialakítandó trolibusz végállomás, Összchasonlitva a két változatot az alábbiakat lehet megállapí­tani: < Az I. változat előnyei:- gyaloglási és átszállási hossz lényegesen kisebb,- felsővezetők ép4 kén p"nmp">n+idból forgalmaiig ée n,n?2pvi_ Ing kedvezőbb,- c költségeket tekintve ltb0 2,5 millió Ft-tal olcsóbb} hátr árnyai:- a kereskedelmi létesítmények rakodását korlátozza- e gjtatogac forg-lum keresztezése, megjegyezve, hogy ezt c közúti forgalom egyébként is keresztezi. Ezek mérlegelése alapján alakult ki azon á?.láspontunk, hogy az I. változatot kell megépíteni, í A VII. kér. Tanács Végrehajtébizottsága - bár c program-egyez­tetés sorún 40134/1966, Vili. 19.cz, es keltű leveleben nem tett észrevételt a végállomás éLhelye zés ével kapcsolatban - f. évben tárgyalásokat kezdeményezett, majd felterjesztést tett a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságához melyben c II. változat megépíté­sét és a szükséges kb3 2,5 millió Ft többletköltség biztosítását kérte, ! : j ' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom