1967. szeptember 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

231

d - 15 ­A napirend 4./ tárgya: A főváres egységes házszámo- zasára vonatkozó végrehajtási utasitás. ~ Elnök javasolja, hogy ezt a tárgyat vegye lo napi­rendjéről a VB, mert mint a kerületi elnökök legutóbbi értekezletén felvetették, a kerületi házszámok átrendezése a telofonkönyvoktől kezd­ve a telekkönyvi átvezetésekig igen nagy anyagi és egyéb kihatásekkal járna. - Sós György szerint azenban ki lehetne mondani, hogy a mostani rend mellett is tegyék ki a házszámtáblákat ett, ahol ninosenok kitéve. A táblákat házilag is elő lehet állitani. Határozat : A Végrehajtóbizettság a főváros egysére* házszáme- '• zására vonatkozó végrehajtási utasítása tárgyalA­átftt leveszi napirendjéről. Kimondja azonban, hogy a külső kerületekben ki kell tenni az eddigi rendszer szerinti házszámtáblákat ott, ahol nincsenek kitéve. Határidő: az intézkedés kiadására azonnal. FelelősHeinoz Mihály, A napirend 5,/ tárgya: Az emeletráénités során nyerhető lakások szétosztása. Előadó: Kelemen Lajos. Elnök megkérdezi, hegy érdemes-e osak egy-egy la­kást ráépíteni egy-egy házra, mint ahogy az előterjesztés hárem ilyen esetről tájékoztat. Kérdezi továbbá, hogy ogy-ogy üzem miért nem köz­vetlen közelében kap emeletráépítési engedélyt. A II, kér. Ganz-Vill, pl. miért az Üllői-utra kap? - Érdemes-e ae Állami Mezőgazdasági Gép­javító Állomásnak egy lakást adni, és ezzel még jobban Budapesthez kötni. - Kelemen Lajos válaszában kifejti, hogy egy lakást i3 érdemes ráépíteni egy házra, mert gazdaságos: a totőtérbelépltés pl. osak 4e-6o.ooo forintba kerül. Emeletráépítési engedélyt az üzemek azért nem közvetlen közelükben kapnak, mert az üzemek maguk derítik fel a ráépítés lehetőségét, a Ganz-Vill. pl. Az Üllői-uten le lakásra nézve. A II. kerületben pedig a kerületi HKI kapott engedélyt 3 lakásból ál­ló ráépítésre. Az Állami Mezőgazdasági Gépjavító Állomásnak javasolt egyszobás lakást pedig adja oda a VB. a Fővárosi Tanáos Szakszerveae ti bizottságának. ri il! í I •** . _____ -a.---------------------—— -------------------------------— — -— ^ '■• BMW * ' *1 I i

Next

/
Oldalképek
Tartalom