1967. augusztus 2. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

76

I /BMW * /■«£&}& 1 39./ E ostya utca XVIII*században.elnevezve. F gt város egykori védőfalának irányát követő utca, Déli házsorának tűzfalában a városfal maradványait őrzi* 40./ Cukor utca 1911* Régi belvárosi utcanév, Eredetileg Cukor utca nevet viselte a mai Ferenczy István utca, /ezt megelőzően: Károlyi utca/. Ennek emlékére újítja fel 1911-ben az elnevezést a Fővárosi Közmunkák Tanácsa, mikor a Hímző utca nevét Cukor utcára változtatja, 41./ Curia utca. 1874. A királyi bérpalota telkén állt a Ferencesek templomával szemben. az akkori legfelsőbb bÍróság olső állandó székháza a Curia. Az utca,1874-bon erről kapja nevét, előző neve Iskola utca volt. 42./ Egyetem tér . 1848. A tér ezt.az elnevezést még 1848, előtt kapta, utal az egyetemre. 4?*/ Fehérhajó utca 1790. A mai Bécsi utca vonalúban állott a Fehérhajó Fogadó épü­lete . Erről kapta a XVI "I. század végén az utca a Fehérhajó ■' utca nevet. Több mint ogy évszázadon át - rövidítve - Hajó utca volt az elnevezés. 1938-ban egészítették ki ismét Fehérhajó.utca névre. 44,/ Haris köz. 1940. A Haris korogkodö csalá-j bazárját elbontva az utca két oldalú: ikerbérházat létesít ós az igy keletkezőtt.uj belvárosi ut­cát 1940-ben a köz rendelkezésére bocsátja. A magántulajdon jelképes fenntartása jeléül az utcát olointo, minden évbon rövid időre lánccal elzárták. 45*/ Harmincad utca. 1817. A Vörösmarty teret és a József nádor teret elválasztó háztömb helyén állt egykor a Harmincad-hivatalta későbbi Vámhivatal elődje. Eredetileg a Deák térig terjedt, igy az 1 Engels teret délről lezáró házsor is a Harmincad utca nevet viselte. rá(o L:----- 1 r—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom