1967. július 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

112

* • ■ ?. - - í6y<0 I i fc Ffo-lapest Fc varom Tanacsa VB, Közmű, és Szó Ijgál tat ási Igazgat ósága Tárgy: Barlang a \z tartó elltasfeült létesitiu ny-részénel hasz­nosítása Egyetért: 7B, Pénzügyi Osztály * « T, Végrehajtóbizottság! A barlanggáz tartó megépítésénél: igénye 1951 évben merült fel, amikor a dunántúli olajmezóről periodikusan megindult a föld­gáz szállítás a fővárosbu« Az óbudai Gázgyár egyik 100,000 mj5~ es gáztartóját a Budapestre érkező földgáz tároláséra kellett felhasználni. A növekvő gázigény kielégítése miatt azonban a szállítandó földgáz mennyiségét is emelni kellett, amelynek előfeltétele volt a gáztároló kapacitás növelése oly mérték­ben, hogy annak biztosításával egyidejűleg az óbudel 100.000 m3-es gáztartó p városi gáz tárolására visszaadható legyen. Erre a célra legalkalmasabbnak látszott a táborhegyi mesterséges barlangban egy barlanggáztartó megépítése. A barlanggáztartó létesítését u felmerült gömb, vagy vizes gáztartó építésével szemben a mutatkozó vasanyag megtakarí­tással kapeaiatos gazdasági érdek is indokolta. A gazdasá­gosság mellett légoltalmi szempontok, valamint a várható • lucsonyabb üzemeltetési költségek is közrejátszottak abban, hogy az 0oT, 1952<'II--20í-án kelt 583-o-l/IX,sz0 engedélye alapján a barlanggáztartó épitése 1952. évben megkezdődötto T?54, óv végéig a kőzet feltárási munkák nagy része, valamint 20 m-es kísérleti szakasz elkészülto 1958.évben - mivel az Országos Kőolajipari Tröszt évi 40 niilió mj, majd 1962-től kezdve évi 50 millió m3 földgáz biztosítását 1 ■■ " —U

Next

/
Oldalképek
Tartalom