1961. szeptember 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

69

d « 5 ~ A köz épirányitósz orvak teljesítései a következőképpen. alakulnak: Előirányzat Teljesítési millió Pt százalék / 4 Vendéglátóipar 9*4 34*2 Élelmiszerkcroskedclom 5*9 37*5 Iparoikk kereskedelem 3*1 46po CGarnok és Plao Igazgatóság 7v3 4o»5 A beruházási előirányzatok igénybevételével növokedett az c/adóhelyok száma, 24-el az iparoikk, és 47-tól,az élelmiszer szakmában# A raktár­területet osupán 460 üUrel növelték# Városrendezési osztály a Haas palota bontásét, valamint az autó­parkoló létesitését-elvégezte* Az igénybe nem,vett hitelösszeg meg­takarítás, amelyet a tartalékba visszautalt, *“ 4 oktatási osztály I# negyedéves teljesitése az éves előirányzatának -o az I* féléves pedig, éves előirányzatának 44 %•« volt* A f^lév végén még le nem szerződött hitelállománya mintegy 4 millió forint. Az osztály közlése szerint hár"^ Iskolánál többletköltségek merültek fsi, melyeknek fedezetét a rendelkezésükre álló beruházási keretből fedpzni nera tudják, C3ak abban az esetben, ha kdt uj iskola /a XIV# és XVI# keriiletbery'' megkezdését ebben az évben elhagyják# 4 — Javasoljuk t. Végrehajtó Bizottságnak, hogy a hiányosságok kivizsgá­lása ós a felelősök megállapitása után adjon engedélyt a községfejlesz­tési alap tartalékából a mintegy 1*0 millió forint összegű túllépés rendezésére, 4 . . . A VITT# v. Eukk Szilárd 1«krls léten 4 tál énok "1 őf o1 tó bele a mcglá vő garázs épületének olbontása# A tervezett iskola műszaki torve 1962. februárra készül ol, s igy a Bank,népgazdssági hitelből 0 bontás költ­ségeit ez évbon nem folyósíthatja# Javasoljuk, a VB, utasitsa arra a Városrendezési osztályt, hogy a kiürített gorázsepületot költségvetési hiteléből bontsa le, te, d* Népművelési osztály az I* n# évi 265 ozor forint folyósítással azcijv- bon az I. félév végén közel 2„2 millió fyrintos teljesítést ért cl* A le- ngm szerződött hitelállomány közel 4*8 millió forint volt junius 3o-án* Az osztály toljesitéoo a szakigazgatási szervek között a leg­alacsonyabb /22 %/0 Az uj I.iadáoh Szinház elszámolásai még mindig nem fejeződtek bo és igy a tol jen költségkihatás bizcvr'talan, * I I 9 * ** _ - ——--------------------------------------—............................ g |

Next

/
Oldalképek
Tartalom