1961. július 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

95

í i- 2 ­A tcrvfelndnt előirányzata tehát 5 %-kal haladja meg a jóváha­gyott beruház á program előirányzatot. A tervieladat szerint az egylakásra cső nettó költség lo6»ooo bruttó költség pedig 143«ooo Ft. E költségek, figyelemmel a 39*28 d lakásonkénti átlagos alaptőrületre, elfogadható. A tervfeladat birálata során azonban megállapitást nyert, hogy az egylakásra cső fajlagos költségek még csökkenthetők, ha a területen a programban jóváhagyott 4oo lakással szemben 496 laká3 épül fel. A program 96 lakással való megemelését terület­gazdálkodási szempontok is kívánatossá teszik. De a lnkásszám megemelése egyben a 4oo lakáshoz is csaknem azonos költséggel megvalósítandó közmüvesités gazdaságosabb kihasználását is je­lenti. A program jóváhagyott lakásszám'megemelésével az egylakásra eső bruttó költség 143.ooo Ft-ról 130.ooo Ft-ra csökken. A la- kásterülct egy négyzetméterére számított költsége a 4oo lakás­ra vonatkozó tervfeladat szerinti 3*76© Ft-tal szombtn, a ja­vasolt 496 lakás felépítése mellett 3#57o Ft. A 496 lakásos lakótelepen létesülő lakások közül négy férőhe­lyes /kétszobás/ 4o db, három férőhelyes /l,5 szobás/ 12o db. kát férőhelyes /egyszobás/ 336 db. lakás. Az egyszobás lakások "CS" típusunk. A lakások átlagos alapterületű 38,6 nf* A beru­házási programtól eltérően, az alkalmazott típusterv szükséges­sé teszi a fürdőszobák felszórelésének beépítését io. Az úgynevezett "Dühöngő"-tolopr<31 elhelyezendő családok számá­nak részletes kimunkálása megtörtént. Ezok szerint a létesülő 496 lakásból 379 lakást igónybe vosz a lebontandó épületek la­kóinak elhelyezése, 117 db egyszobás lakás azonban tanácsi la­kásként elosztásra kerülhet. A 496 lakásos lakétolcp összes költségei -a tervfeladat meg­felelő átdolgozása után- 68 millió Ft-ot tesznek ki. A 4oo, il­letve 496 lakásra Vonatkozó költségtényezők összehasonlítva a c\C |! I -O I ./. — I- --MM 3 ./mp

Next

/
Oldalképek
Tartalom