1961. július 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

94

i í BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA VÉGREHAJTÓBIZQTTSÁGÁNAK II. Tervosztálya ,fj■ ' ■ tó# | v‘f Egyetértenek; Tárgy: Orsz.Tervhivatal, É.M. * XVI.ker.Lándzsa-utoai XVI.kér.Tan.VB. VIII. lakótelep-építkezés osztály,Kereskedelmi módosított beruházási és Egészségügyi osztály programja ás tervfela­dat a». T. Végrehajtó Bizottság J A XVI.kerület, Sashalom, Lándzsa-utca mentén az első világhábo­rú szakaszában katonai baraktábort létesítettek, melynek épüle­teiben később szükséglakásokat alakítottak ki. A már teljesen elavult és felujithatatlan 326 barak-lakásban a legutóbbi idő­ben 379 család lakott, illetve lakik. A XVI. kerületi Tanáos VB. javaslatára a Fővárosi Tanács Végre­hajtó Bizottsága elhatározta, hogy a Lándzsa-utca ment;, volt baraktábort /"Duhöngő-telepet"/ felszámolja és az igy felsza­baduló területen 4oo lakásos uj lakótelepet látcsit. Az uj lakó­telep beruházási programját a Végrehajtó Bizottság 196o. szep­tember 21.-én keit 662 sz» határozatával jóváhagyta. A boruházás költségét 54,5 millió Ft-ban határozta meg, azzal, hogy a megvalósítás fedezetét a községfejlesztési alap 1960- 65* éves torveiben kell előirányozni. A program jóváhagyó hatá­rozatában a Végrehajtó Bizottság az épitkezések azonnali meg­kezdését rendelte el és tervezési feladat készítését irta elő. f í A lakótelep épitkezés három, egyenként 32 lakásos épület épít­kezésével 1960 őszén megkezdődött. Az elkészített tervezési föladat a lakótelep megvalósításának összes költségeit 57,3 mil- li Ft-ban irányozza elő. Ol ■ I 9 ■ • xMp 1 * rá 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom