1958. április 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

69

i BUDAPEST Ik VÁROS TANÁCSA VÉG ELHAJTÓ BÍZOTT SÁGÁNAK II* Tervosztálya : / / | Megtárgyalva : Tárgy : _ <v Terv- és Közlekedési ÁB- S; lgó tar jáni-uti trolié­val és a Közlekedési busz-tároló tervezési fel­igazgatósággal. adata® T, Végreha jtóbizottság ! A Fővárosi Villamosvasút V;'! lalat vonalain 2o9 trollibusz fut., A kocsik jovitása és tárolása mc 6 helyen történik. A karban­tartó műhelyek lényegesen több kocsi karbantartását végzik, mint amennyinek gazdaságos és üzembiztos végrehajtását a műhe­lyek munkahelyei el tudják látni* Ezen kivül a koosik táró lás ár- • ra a meglévő kocsiszínek nem alkalmasak és nem elegendők, igy azok legnagyobb része utcán, vagy bc-épitésre alkalmas belterü­leten tárol* A tároldhelyokről n szervizbe való mozgatáshoz sok felesleges személyzet szükséges* A trollibusztároló létesítésére vonatkozó beruházási programmot a Közlekedési Igazgatóság elkészítette és azt a Végrehajtóbl - zettság 1956. óv augusztus hó 3o,-án 605/1956. 3zára alatt jó­váhagytad A jóváhagyott programm alapján a helykijelölés megtör­tént és n megbízott tervező vállalat a tervezési feladatot el­készít éttér. A tervezési feladatot a véleményező bizottság múlt év december 4*-én tárgyalta. A bizottság megállapította, hogy n bemutatott terv a programm kereteit lényegesen túlhaladta, bár az clren - du,’Á3 és nz egyes létesítmények a"beruházási cél megvalósítását teljes mértékben biztosit jói:* A bizottság véleménye alapján a tervező a tervet átdolgozta, a Tervosztály, a Közlekedési Igazgatóság és a Villamosvasút gaz­L . to

Next

/
Oldalképek
Tartalom