1955. május 19. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

I i 4 A Fővárosi Tanác ? Végrehajüóbizottsága M e g h i v 6 . A Fővárosi Tanács Végrehajtóbizottsága 1955.május 19-én /csütörtökön/ reggel 0,30 órai kezdettel a VégrehajtóbiEottság elnö­kének a Központi Városházán lévő tanácstermében /V•,Városház-U.9/Í1, 1.em.94—95»/ ülést tart« /20oülés/ Napirend: !•/ Jelentés a budapesti nevelők fejlődésének és helyzetének fő- 7 proEIéiááiről.' ---------------------------------------------------- ^ Kezdési időpont: 0,30 óra Előadó: Temesi Alfréd Külön meghívottak: jl) Fái Bcris, Eiőler'eszl. Msnyoki Lászlón© es Vágvölgyi Tibor az oktatási ÁB, --------­Jóbcru Magda miniezterhelyettes az Oktatási Minieztérium, Paál József a Pedagógusok Szakszervezete, Lőrinozi László a Pedagógus Tóvá cépző Intézet Badó Géza a VB hivatali szervezete részéről* 2./ Jelentés az épülotfe]n.iitáe.i és karbantartási munkák 1955.1.ne­gye devi te1jasitéserői, Kezdési időpont: 10 óra Előadó: Bartos István Külön meghívottak: Döiböntei Károlyné, Bee - téri Sándor és Preisioh Gábor a VB hivatali szervezete részéről. 3*/ Jelentés az utcai árusítás rendezéséről és a kereskedelmi célú közterülotfoglalásl ongedeT.yek kiadásának ezabál.v“zásáról. Kezdési időpont: 11 óra Előadó: Sásdi Sándor és Preisioh Gábor Külön meghívottak: Fenyvesi Gáborné a kereskedelmi. Znamonák György a városrendezési és építészeti ÁB, Bérezés Á^Octon a Belkorusk.Minieztérium, Horváth János a Belügyminisztérium Kpesti főosztályának köElokedée­rendeszeti osztály Gerlo Imre a Kiskereskedők Országos *Szabadezervezete, [ Kapós Vilmos a Közegészségügyi és Járványügyi Á llomás, Gyulai Géza, VlJtoX gátr a p , SőaooojbiDó. >.o«. ős Malontai Aladár a VB hivatali szervezete részéről. / / / ■ta- ^ _____ ■ I " - — | — —— 1 —“ ' II ■ — 1 ■ "*mm MP ' -- * * -f.p

Next

/
Oldalképek
Tartalom