1954. szeptember 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

136

; ■ to" I t i- 86 ­Egyszóval: megál1apóflflunk 18-20 millió forint körüli értőkben, amely­ből a következő tételeket szeretném kiemelni, "lkezdjük e Kispest és Pesterzsébet közötti trolibusz-vonal építését, amelyet 1956-ban 1 ehetne üzembeháyezni. Az idei trolibusz^vonal befejezésére kevés az az épitési hitel, amit kaptunk, - és jövőre egy trolibusz-tárolót kell létesíteni, amelyre egyáltalában nincsen keretünk. Az autóbusz­üzem Fürst-garézsa 150-es befogadóképességű, és most 35^ autóbusznak axai service- és karbantartási szükségletét kell ellátnia, "nnek bővítésére 3 millió forint szükséges. A Dobozi-utcai áramétalakitó megépítése is kerethi'ny matt maradt ki, márpedig erre a’trolibusz- közlekedés várható fejlesztése miatt sz ükség van. Az autóbusz- és villamos főműhelyeknek a bővítése elsősorban azért szükséges, mert mindkxét helyen a fényező mii ely kapacitásával van fennakadás, -r és ezér t hosszú a javítási átfutási idő. Áfa autóbusz és villamosvasút részére 2.5 millió törzsegység beszerzésére, valamint az útépítő vállalatnál utépitési gépekre ö.szes n 2.5 millió értékben kívánunk fordítani. Az egészségig yi tárca keretében 5 millió forintot ké- bölcsödét rü'nk, amiből két Ax&dál? - mind a kettő kilátásba volt helyezve,* a Móricz- Zsigmond-körtéren már ebben az évben, de a jövő évre sem lehetett be'l itani - és a Munkáét i Mihály-uti bölcsödét kivánjik meg­valósítani, amit a rendkívüli zsúfoltság tesz indokoltt'. A Visegrádi-utcai renxdelxő egyike a legzsúfoltabb rendelőknek, - nem számítva a III. kerületet - annak bővítésére 1.2 milliót, és a Péterffy Sándor-utcai kórh'z #ét épületének vissza­alakítására 1.6 milliót kivánunk fordítani. Az oktatásügyi minisztérium területén 5 millió forint­két tál sx£ iskolának a bővítését, és egy uj iskolának a létesítését kel­lett megcsinálni, mert különben jövőfe csak ugy lehetne ott a beis­M \ .. mm » * MT —

Next

/
Oldalképek
Tartalom